Počítačem řízený experiment I. - LabView (2126043)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:16.04.2009
Platí do: ??Rozsah:0P+4L
Semestr:ZKredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základy programování v LabView - definice měřících kanálů, čtení a zpracování analogového signálu, vytvoření hlavičky souboru a uložení dat. Tvorba programů a podprogramů, využití základních typů proměnných a funkcí v programovém řetězci, kompilace. LabView a uspořádání řetězce automatizovaného systém sběru dat. Elektrické převodníky neelektrických veličin (tlak, teplota), zapojení, obsluha a údržba. Měřicí a přídavné karty pro PC. Úprava a ochrana signálu. Organizace sběru a uchovávání dat. Dosažitelná rychlost měření. Zpracování naměřených dat. Návrh a realizace vlastního měřícího řetězce včetně programové části - praktická realizace.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 6.8.2020, 4:05 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)