česky  čs
english  en
Vybrané statě z částí a mechanismů strojů (2131004)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:VČMSSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:ZKredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je v návaznosti na základní teoretické znalosti ze základních kurzů Částí a mechanismu strojů podat studentům poznatky z aktuálního výzkumu a vývoje v oblasti částí strojů se zvláštním důrazem na praktické aplikace. Šroubové spoje. Toxové spoje. Převody s ozubenými koly. Synchronní řemeny a jejich aplikace. Valivá ložiska. Kluzná ložiska. Spojky. Brzdy.Svařované spoje.
Vyučující
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Zimní 2024/2025
Ing. Martin Dub Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1) Šroubové spoje. Montáž a experimentální testování pevnostních šroubových spojů.
2) Šroubové spoje. Pevnostní výpočet podle předpisu VDI 2230 (SW „KISSoft“), moderní povlaky a speciální kluzné a pojišťovací prostředky.
3) Toxové spoje. Informace o daném typu spoje, o podmínkách pro jeho realizaci, o jeho vlastnostech, o možnostech uplatnění a o zásadách jeho návrhu a o výpočtových postupech spojů.
4) Převody s ozubenými koly. Návrhy modifikací u ozubení, využití MPK, testování ozubení resp. převodovek, životnost. Speciální aplikace. Poruchy ozubených kol.
5) Ozubená kola. Návrhy a optimalizace ozubení pomocí MKP – Nestandardní metody návrhu, Možnosti nových povrchových vrstev na ozubení. Měření kvality ozubení.
6) Synchronní řemeny a jejich aplikace, ploché řemeny a jejich aplikace.
7) Valivá ložiska. Speciality výpočtů valivých ložisek podle různých výrobců, nekonvenční aplikace.
8) Valivá ložiska. Konstrukční řešení uložení hřídelí v aplikacích a možnosti testování valivých ložisek. Poruchy.
9) Radiální kluzná ložiska, návrh, aplikace, možnosti hydrodynamických a hydrostatických soustav.
10) Axiální kluzná ložiska, návrh, aplikace, možnosti hydrodynamických a hydrostatických soustav.
11) Spojky. Charakteristika jednotlivých provedení spojek a jejich vhodnost aplikace dle typu provozu.
12) Brzdy. Rozbor druhů brzd a aplikace. Navrhování a testování. Provozní podmínky.
13) Svařované spoje. Technologičnost, pevnost a tuhost svařovaných konstrukcí s ohledem na moderní metody svařování a možnosti experimentálního testování svařovaných konstrukcí.
Osnova cvičení
1-2) Šroubové spoje.
3-4) Převody s ozubenými koly.
5-6) Toxové spoje. + Synchronní řemeny.
7-8) Valivá ložiska.
9-10) Radiální a axiální kluzná ložiska.
11-12) Spojky. + Brzdy.
13) Svařované spoje.
Literatura
[1] Stručné prezentace pro všechny přednášky + podklady pro studenty (dostupné na MOODLE),
[2] www stránky vybraných společností (jejich technická podpora) - BOSSARD, FABORY, KAMAX a rovněž pro problematiku svařování - SVARBAZAR, atd.
[3] Pro šroubové spoje - VDI 2230, SW „KISSoft“ (na Fakultě je licence)
[4] Dejl. Z. Konstrukce strojů a zařízení I, spojovací části strojů, návrh, výpočet, konstrukce. MONTANEX, Ostrava, 2000. ISBN 80-7225-018-3.
Klíčová slova
šroubové spoje; toxové spoje; ozubená kola; řemeny; ložiska; brzdy; svařované spoje
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)