česky  čs
english  en
Vývoj techniky (2131005)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:VTSchválen:21.05.2000
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:1Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vývoj lidského poznání v oblasti vědy a techniky na pozadí vývoje naší civilizace. Důraz položen na nové obory techniky se zdůrazněním podílu hornictví, hutnictví železa, energetiky, dopravy a vlastního strojírenství.
Osnova
1) Technické systémy a člověk.
2) Stavitelství.
3) Metalurgie železa.
4) Vodní hnací stroje, čerpadla.
5) Parní stroj.
6) Spalovací motor.
7) Textilní stroje.
8) Výrobní stroje.
9) Doprava.
10) Elektrotechnika.
Literatura
Zeithammer, K.: Vývoj techniky, 1997, Vydavatelství ČVUT
Požadavky
Zkouška:
- znalost celého rozsahu přednášené látky,
Klíčová slova
Vývoj techniky, hornictví, metalurgie železa, hnací stroje, doprava, výrobní stroje
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)