Konstrukce (2131027)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:KONSchválen:18.04.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
1. Úvod do dimenzování součástí, vlastnosti materiálů, konstruování
2. Provoz strojů, degradace (poruchy, opotřebení), diagnostika
3. Spoje rozdělení, závitové spoje
4. Rozebíratelné spoje (pera, klíny, kolíky, čepy, kroužky), nalisované a nýtované spoje
5. Svarové, pájené a lepené spoje, pružiny, cvičení - kontrola součástí
6. Potrubní technika (rozdělení, materiály a spoje, uzavírky)
7. Motory, spojky a brzdy
8. Ložiska kluzná a valivá, obsluha a kontrola
9. Nepřímé převody (řemeny, řetězy a lana). Třecí převody
10. Ozubené převody. Variátory (třecí a řetězové)
11. Mechanismy (čtyřkloubový, klikový, kolenový, kulisy, s přerušovaným pohybem, vačkové)
12. Hydrostatické mechanismy (zdroje, motory, řízení, příslušenství)
13. Hydrodynamické mechanismy (spojky a měniče), dynamika soustav
Osnova
1. Úvod do dimenzování součástí, vlastnosti materiálů, konstruování
2. Provoz strojů, degradace (poruchy, opotřebení), diagnostika
3. Spoje rozdělení, závitové spoje
4. Rozebíratelné spoje (pera, klíny, kolíky, čepy, kroužky), nalisované a nýtované spoje
5. Svarové, pájené a lepené spoje, pružiny, cvičení - kontrola součástí
6. Potrubní technika (rozdělení, materiály a spoje, uzavírky)
7. Motory, spojky a brzdy
8. Ložiska kluzná a valivá, obsluha a kontrola
9. Nepřímé převody (řemeny, řetězy a lana). Třecí převody
10. Ozubené převody. Variátory (třecí a řetězové)
11. Mechanismy (čtyřkloubový, klikový, kolenový, kulisy, s přerušovaným pohybem, vačkové)
12. Hydrostatické mechanismy (zdroje, motory, řízení, příslušenství)
13. Hydrodynamické mechanismy (spojky a měniče), dynamika soustav
Osnova cvičení
Cvičení z předmětu je zaměřeno na kontrolu strojních součástí a dílů.
Literatura
Prezentace pro přednášky a cvičení + podklady pro studenty (dostupné na Moodle)
Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Spoje a spojovací součásti. ČVUT, Praha, 2002
Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Mechanické převody. ČVUT, Praha, 2003
Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Příklady. ČVUT, Praha, 2003
Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6. Části strojů. 1. a 2. svazek. SNTL Praha, 1989 a 1990
Požadavky
Zápočtové práce k jednotlivým cvičením, písemná a ústní zkouška.
Klíčová slova
dimenzování, materiál, konstruování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.7.2024, 7:58 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)