česky  čs
english  en
Teorie transportních strojů II. (2131033)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:TTS2Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:ZCredits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Sypké látky, zásobníky, pásové dopravníky, přenos hnací síly, pás dopravníku, redukce hmoty, pohybové odpory, dopravníky článkové, redlerové, šnekové, vibrační, impulsní a s mikrovrhem.
Teacher's
Ing. František Lopot Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Jiří Mrázek Ph.D.
Zimní 2020/2021
Structure
• Pásová doprava těžká/technologická. Hmotnostní a materiálový tok. Základní silové poměry v pásovém dopravníku.
• Eulerův vztah pro vláknové tření. Plazení pásu a rychlost plazení. Výpočet namáhaní pásu. Tah pásu, ohyb pásu, odstředivá síla.
• Konstrukce dopravních pásů. Značení pásů. Průřez pásů. Jednoválečková stolice, dvouválečková stolice, tříválečková stolice. Girlandové uspořádání, hadicové dopravníky.
• Konstrukční prvky pásového dopravníku. Tahy v pásu a jeho protažení. Úhel opásání bubnu. Obecná síla přenášená pásem, maximální síla přenášená pásem. Prokluz pásu.
• Napínací síly pásu. Napínání šroubem/gravitační.
• Teorie sypkých hmot. Mělké zásobníky. Hluboké zásobníky.
• Bezpečnost pásových dopravníků. Uspořádání technologických celků s PD. Provozní spolehlivost PD. Příklady z praxe.
• Výpočet dopravníku vč. příkladu
• Laboratorní měření prokluzu pásu.
• Teorie článkových dopravníků – řetězový převod, proces návrhu, konstrukční zásady a řešení, aplikace
• Teorie šnekových dopravníků – terminologie, proces k návrhu, konstrukční zásady a řešení, aplikace
• Teorie vibračních dopravníků – impulsní, s mikrovrhem, zásady návrhu, konstrukční řešení, aplikace
• Praktické cvičení, návštěva laboratoře.
Structure of tutorial
Literarture
• Cvekl, Z. a kol.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení. Skriptum ČVUT Praha 1984
• Dražan, F. a kol.: Teorie a stavba dopravníků. Skriptum ČVUT Praha 1983
• Cvekl, Z. a kol.: Teoretické základy transportních zařízení. SNTL Praha 1976
Requirements
Keywords
Pásový dopravník, hnací buben, vratný buben, podpěrný váleček, válečková stolice, dopravní pás, napínací zařízení, řetězový dopravník, šnekový dopravník, vibrační dopravník, redler, elevátor
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)