česky  čs
english  en
Zkoušení transportních strojů (2131039)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:ZTSApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:LCredits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět se zabývá stanovováním jakosti a spolehlivosti transportních strojů a jejich součástí. Speciální zaměření
je na jeřáby, výtahy a dopravníky. Zařazeny jsou i způsoby inženýrského laboratorního experimentálního
výzkumu.
Teacher's
Ing. František Lopot Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Marek Štádler
Letní 2020/2021
Structure
• Metody řízení jakosti výrobků.
• Teorie spolehlivosti strojírenských produktů.
• Senzory používané v transportní technice, principy, funkce, interpretace fyzikálních veličin.
• Systémy pro sběr a archivaci dat. Měřicí technika.
• Zpracování dat, statistické metody a vyhodnocení měření.
• Metodika zkoušení, závazné předpisy, řízení a dokladování zkoušek.
• Stavba zkušebních stanovišť.
• Simulace provozního zatížení v laboratorním prostředí, realizace zkoušek v reálném prostředí.
• Tenzometrie – praktická instalace a provedení měření.
• Metody zkoušení součástí pohonů transportních strojů.
• Metody zkoušení nosných částí transportních strojů.
• Systémy zabezpečení, jejich zkoušky a související předpisy.
• Zkoušky strojů pro zemědělství.
Structure of tutorial
Literarture
• Dynybyl, V. a kol.: Výkonová metrologie experimentální podpora vývoje a inovací ve strojírenství, ČVUT 2009
• www.NI.com
• www.hbm.cz
Requirements
Keywords
spolehlivost; zkoušení; experiment
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)