česky  čs
english  en
Úvod do transportní techniky (2131061)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:UTTSchválen:24.05.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět podává stručný úvodní přehled v oboru transportních a zemědělských strojů.
Vyučující
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Zimní 2023/2024
Osnova
Základní principy transportu materiálů. Rozdělení a popis dopravovaných látek. Principy transportních zařízení. Základy konstrukce transportních zařízení, zajištění požadavků na ně kladených. Doplňující požadavky, zajištění bezpečnosti provozu. Transportní technika s ohledem na směr dopravy. Přehled možných řešení dopravy materiálu vodorovně, v úklonu a svisle. Úvod do konstrukce a použití dopravníků. Úvod do konstrukce a použití zdvihadel a jeřábů, jejich provozu a splnění požadavků. Úvod do konstrukce a použití výtahů, jejich provozu a splnění požadavků. Úvod do provozu osobní dopravy s použitím prostředků transportní techniky.
Osnova cvičení
Základní principy transportu materiálů. Rozdělení a popis dopravovaných látek. Principy transportních zařízení. Základy konstrukce transportních zařízení, zajištění požadavků na ně kladených. Doplňující požadavky, zajištění bezpečnosti provozu. Transportní technika s ohledem na směr dopravy. Přehled možných řešení dopravy materiálu vodorovně, v úklonu a svisle. Úvod do konstrukce a použití dopravníků. Úvod do konstrukce a použití zdvihadel a jeřábů, jejich provozu a splnění požadavků. Úvod do konstrukce a použití výtahů, jejich provozu a splnění požadavků. Úvod do provozu osobní dopravy s použitím prostředků transportní techniky.
Literatura
Cvekl,Z., Janovský,L., Podivínský,V., Talácko,J. : Teorie dopravních a manipulačních zařízení, 1984, ČVUT Praha
Voštová,V.: Teorie stavebních strojů, 1992, ES ČVUT Praha
Hofman,J.: Zemědělské stroje. Stroje pro živočišnou výrobu I., 1968, vydav. ČVUT
Požadavky
Pro úspěšné absolvování předmětu jsou potřebné poznatky ze základního studia, zejména z předmětů zabývajících se konstruováním, částmi strojů a mechanikou.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)