česky  čs
english  en
Zemědělské stroje I. (2131102)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:ZMS1Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:LKredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je úvod do problematiky strojních zařízení v zemědělství v oblasti rostlinné výroby. Jsou probrány základní technologické operace a konstrukce strojů a zařízení, které tyto operace zajišťují a vytváří produkty zemědělské výroby.
Vedle teorie nutné k pochopení chování produktů zemědělské výroby, budou posluchači předmětu seznámeni také s obecným návrhem těchto strojů a také s aplikací základních strojních součástí ve strojích zemědělské výroby.
Vyučující
Ing. Roman Uhlíř Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Roman Uhlíř Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Roman Uhlíř Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
 Úvod k zemědělským strojům, základní principy zemědělské výroby (ZV). Specifika ZV. Členění technologických procesů (TP), odlišnosti rostlinné výroby (RV) od živočišné výroby (ŽV).
 Stroje pro přípravu půdy. Účel přípravy a zpracování půdy. Požadavky na přípravu půdy. Technologie zpracování půdy-požadované procesy a jejich realizace.
 Stroje pro setí rostlin. Členění TP. Secí stroje, secí kombinace. Pracovní orgány strojů. Přesné setí, dávkování osiva.
 Stroje pro sázení a přesazování rostlin. Členění TP. Sázecí stroje. Pracovní orgány strojů.
 Stroje pro výživu a ochranu rostlin. Výživa rostlin – Zavlažování, aplikace hnojiv – rozmetadla. Ochrana proti škůdcům a mechanický způsob ochrany proti plevelům – postřikovače, plečky, prosekávače.
 Stroje pro sklizeň pícnin. Členění TP. Základní způsoby sečení pícnin a realizace TP. Rozhoz, obracení, shrnování pícnin. Lisování pícnin.
 Stroje pro sklizeň zrnin. Členění TP. Způsoby realizace procesů. Sečení, mlácení zrna, čištění zrna.
 Stroje pro sklizeň okopanin a dalších plodin - brambory, cukrová řepa, cibule, mrkev.
 Stroje pro sklizeň technických plodin. Pracovní orgány strojů pro sklizeň. Stroje pro zpracování bavlny. Vyzrňování bavlny.
 Stroje a zařízení pro extrakci oleje z technických plodin a olejnin.
 Stroje pro dopravu sklizených plodin. Význam dopravy a manipulace v ZV.
 Stroje a zařízení pro skladování, konzervaci a vyskladňování krmiv. Způsoby skladování krmiv. Plnění silážních věží stacionárními a mobilními zařízeními.
 Stroje pro dobývání uskladněné siláže ze silážních jam a ze silážních věží.
Literatura
 Svoboda, J.: Teorie dopravních prostředků - vozidla silniční a terénní, ČVUT v Praze 1990.
 Hůla, J., Abrhám, Z., Bauer, F.: Zpracování půdy, Nakladatelství Brázda, s.r.o. Praha 1997.
 Syrový, O. a kol.: Stroje a zařízení v živočišné výrobě, SZN Praha 1990.
 Syrový, O.: Doprava v zemědělství, Profi Press, 2008.
Klíčová slova
zemědělská výroba, rostlinná výroba, živočišná výroba, stroj,
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)