česky  čs
english  en
Zemědělské stroje II. (2131103)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:ZMS2Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je úvodem do problematiky strojních zařízení v zemědělství v oblasti živočišné výroby. Jsou probrány základní technologické operace a konstrukce strojů a zařízení, které tyto operace zajišťují a vytváří produkty zemědělské výroby.
Posluchači předmětu budou seznámeni s obecným návrhem těchto strojů a také s aplikací základních strojních součástí ve strojích zemědělské výroby.
Vyučující
Ing. Martin Havlíček
Zimní 2023/2024
Ing. Roman Uhlíř Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Roman Uhlíř Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Roman Uhlíř Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
 Úvod k zemědělským strojům, přehled TP v živočišné výrobě (ŽV). Specifika ŽV.
 Precizní zemědělství, přesné obdělávání půdy, monitoring výnosů - význam a využití v ZV.
 Využití hlavních a vedlejších produktů rostlinné výroby (RV) ve výrobě živočišné (ŽV).
 Dopravní prostředky v zemědělství, přípojná vozidla, pohony náprav, pojezdová ústrojí, řízení směru.
 Mobilní zdroje energie v zemědělství - traktory, samojízdné stroje, nosiče nářadí.
 Způsoby ustájení a řízení chovu hospodářských zvířat. Krmná místa, identifikace zvířat, hrazení zvířat.
 Budovy pro chov hospodářských zvířat, úprava vnitřního prostředí stájí. Asanace stájí - odklízení exkrementů.
 Stroje pro přípravu a úpravu statkových krmiv pro hospodářská zvířata.
 Zařízení pro distribuci krmiv pro hospodářská zvířata. Zařízení pro napájení hospodářských zvířat.
 Stroje a zařízení pro získávání a úpravu produktů hospodářských zvířat. Dojení, doprava a chlazení mléka.
 Stroje a zařízení pro získávání produktů hospodářských zvířat. Sběr a manipulace s vejci, stříhání vlny.
 Stroje a zařízení využitelná v ovocnářství. Stroje pro sklizeň.
 Stroje a zařízení využitelná v lesním hospodářství.
Literatura
 Bauer, f., Sedlák, P., Šmerda, T.: Traktory, Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně, 2006.
 Svoboda, J.: Teorie dopravních prostředků - vozidla silniční a terénní, ČVUT v Praze 1990.
 Hůla, J., Abrhám, Z., Bauer, F.: Zpracování půdy, Nakladatelství Brázda, s.r.o. Praha 1997.
 Syrový, O. a kol.: Stroje a zařízení v živočišné výrobě, SZN Praha 1990.
 Syrový, O.: Doprava v zemědělství, Profi Press, 2008.
Klíčová slova
zemědělská výroba, rostlinná výroba, živočišná výroba, stroj,
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)