česky  čs
english  en
Projektování ocelových konstrukcí (2131118)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:POKApproved:01.06.2011
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Seznámit posluchače s výpočetními metodami a projektováním ocelových konstrukcí. Zásady navrhování
ocelových konstrukcí. Zatížení ocelových konstrukcí. Základní druhy namáhání. Pevnost spojů. Výpočet plnostěnných a příhradových konstrukcí.
Teacher's
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Zimní 2017/2018
Structure
• Návrh a výpočet ocelových nosníků a rámů. Průběhy vnitřních sil, pevnostní kontrola. Deformace, metody k určení velikosti deformací. Deformační energie, Castiglianova věta, Mohrův integrál, Vereščaginova metoda.
• Příhradové konstrukce – definice, konstrukce, způsob zatížení. Vnitřní a vnější statická určitost a neurčitost konstrukce.
• Řešení silových účinků ve staticky určité prutové konstrukci. Metoda styčníková, metoda řezu.
• Řešení silových účinků ve staticky určité prutové konstrukci zatížené pohyblivým břemenem. Příčinkové čáry – průběh, metoda jejich stanovení.
• Deformace prutových soustav. Deformační energie, Castiglianova věta, Mohrův integrál.
• Řešení silových účinků ve staticky neurčité prutové konstrukci. Použití Castiglianovy věty, soustava rovnic pro určení staticky neurčitých účinků.
• Řešení staticky neurčitých nosníků a rámů. Deformační podmínky, použití třímomentové rovnice. Průběh ohybových momentů.
• Styčníkové momenty, způsob jejich použití při řešení rámů a staticky neurčitých nosníků.
• Deformační metoda – použití pro řešení rámových konstrukcí, určení a použití styčníkových momentů.
• Dynamika ocelových konstrukcí - vlastní frekvence, analytické výpočty, MKP
• Tenkostěnné profily - střed ohybu, střed smyku, uzavřené profily, otevřené profily
• Vázané kroucení otevřených průřezů, polární charakteristiky
• Návrh dle norem, konstrukční provedení ocelových konstrukcí, technologické aspekty, SW možnosti
Structure of tutorial
Literarture
•Pechar J., Studnička J., Vrba K., Prvky kovových konstrukcí, 1985, SNTL Praha.
•Chobot K., Benda J., Hájek V., Novotná H., Statika stavebních konstrukcí II, 1983, SNTL Praha
•Studnička, J.: Ocelové konstrukce, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006.
•Macháček, J., Studnička, J.: Ocelové konstrukce 2, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2005.
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)