česky  čs
english  en
Části a mechanismy strojů I. (2131512)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:ČMS1Schválen:09.06.2003
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Spoje a části spojovací (spoje šroubové, svěrné, lisované, drážkované, svarové, nýtové, pájené a lepené; spojení pomocí per, kolíků, čepů a klínů). Převodové mechanismy (převody řemenové, řetězové, třecí, ozubené).
Semináře jsou zaměřeny na praktické individuální řešení jednoduchých konstrukčních projektů - úloh s pohybovými šroubovými spoji, předpjatými šroubovými spoji, se svěrnými, lisovanými, drážkovanými spoji a spoji s těsnými pery mezi hřídeli a náboji kol a úloh se svarovými a nýtovými spoji. Součástí seminárních prací je také naskicování předepsaného počtu strojních součástí a jejich jednoduchých montážních jednotek.
Vyučující
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. František Lopot Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. František Lopot Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Jaroslav Křička Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. František Lopot Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Jiří Mrázek Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Úvod do předmětu
• Šroubové a závitové spoje – spojovací šrouby + Mechanismus se závitovou dvojicí
• Další spoje – kolíky, čepy, zděře, nýtované spoje
• Spoje hřídel – náboj. (Tvarové a silové spoje)
• Materiálové spoje – pájení, svary, lepení
• Hřídele a osy + těsnění hřídelí (přehledově)
• Valivá ložiska
• Kluzná ložiska
• Spojky (hřídelové, ovládané, volnoběžky), omezovače momentu, brzdy
• Ozubené převody - přehled, kinematické parametry převodu
• Čelní soukolí s přímými a šikmými zuby (zmínit šípové) – vnější, vnitřní
• Čelní soukolí s přímými a šikmými zuby (zmínit šípové) – vnější, vnitřní
• Rezerva pro odpadnuté hodiny nebo účast experta z průmyslu
Osnova cvičení
1) Úvod do cvičení.
2) Mechanismy s využitím závitové dvojice
3) Předepjaté závitové spoje
4) Předepjaté závitové spoje
5) Spojení hřídelů s náboji (těsné pero, drážkování)
6) Spojení hřídelů s náboji (svěrné spoje)
7) Spojení hřídelů s náboji (nalisovaná spojení)
8) Svarové spoje (tlaková nádoba, příhradová konstrukce)
9) Svarové spoje (tlaková nádoba, příhradová konstrukce)
10) Ozubení, geometrické parametry, záběrové poměry
11) Konzultace, laboratoře
12) Konzultace, laboratoře
13) Zápočty
Literatura
Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Spoje a spojovací součásti. ČVUT, Praha, 2002
Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Mechanické převody. ČVUT, Praha, 2003
Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Příklady. ČVUT, Praha, 2003
Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6. Části strojů. 1. a 2. svazek. SNTL Praha, 1989 a 1990
Požadavky
Zápočet:
- vypracovani, odevzdání a obhájeni všech zadaných konstrukčních úloh,
- naskicovani a odevzdání předespaného počtu naskicovaných příkladů strojních součástí a jejich montážních jednotek
Zkouška:
- znalost celého rozsahu přednášené látky,
- schopnost naskicovat bezpředlohově zadanou strojní součást a jednoduchou montážní jednotku,
- numerické výpočtové vyřešení zadaného příkladu jednoduché konstrukční ůlohy s použitím technické literatury
Klíčová slova
Nosné systémy, mechanické spoje, materiálové spoje, spojovací současti, mechanické převody, tvarování, dimenzování, únosnost, životnost, spolehlivost. SEPS (Aplikace)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)