česky  čs
english  en
Materiály a technologičnost konstrukcí (2132040)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:MTKSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:ZKredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět navazuje na výuku o konstrukci transportních a zemědělských strojů pasáží o způsobu zpracování
materiálů konvenčních i nekonvenčních. Technologičnost konstrukcí bude zaměřena na technologie, které
dosahují maxima tvaru v prvním kroku s minimem dodatečného opracování.
Vyučující
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Zimní 2024/2025
Ing. František Lopot Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Zásady volby materiálu a polotovaru z hlediska použité technologie výroby.
• Vztahy mezi konstrukcí, výrobní technikou a ekonomickými aspekty strojírenské výroby.
• Moderní kovové materiály, vliv morfologie krystalických mřížek kovů na jejich materiálové vlastnosti.
• Postupy zpracování ušlechtilých konstrukčních materiálů na bázi železa a jejich použití v konstrukci.
• Zpracování neželezných kovů a jejich použití v konstrukci.
• Vybrané plasty pro strojírenské výrobky, jejich mechanické a fyzikální vlastnosti.
• Všeobecné požadavky na konstrukci součástí z plastů, technologičnost plastových výlisků.
• Základy výpočtových teorií součástí z plastů a metodika konstrukčních výpočtů.
• Aplikace plastů - převody, kluzná ložiska, hřídelové spojky, potrubní elementy, tlumiče, pružiny.
• Řízené struktury kompozitů, použití výpočtové simulace.
• Technologičnost konstrukce z hlediska technologií odlévání, tváření, svařování a 3D tisku.
• Technologičnost obrábění na CNC strojích, povrchových úprav, metrologie a montáže.
• Technologické možnostmi dnešních CNC řízených obráběcích strojů, technologičnost součástí.
Literatura
•Novotný, J. a kol: Technologie I. ČVUT Praha, 2006. ISBN 80-01-02351-6.
•Kafka, J.; Vrabec, M.: Technologie obrábění. ČVUT Praha, 2006. 120 s. ISBN 80-01-01355-3.
•Bednář a kol.: Technologičnost konstrukce I. ČVUT, Praha, 2005. ISBN 80-01-03268-X.
•Kolouch, J.: Strojní součásti z plastů. Praha, SNTL, 1981.
•Kolouch, J.: Strojírenské výrobky z plastů vyráběné vstřikováním. Praha, SNTL, 1986.
•Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2001
Klíčová slova
materiály; technologie;
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)