česky  čs
english  en
Projekt III. (2132110)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:PRO3Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+5C
Semestr:ZCredits:5
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Samostatná práce studenta na zadání odpovídajícímu jedné ze 4 specializací studijního programu. Výuka se skládá ze dvou částí: společná část má formu seminářů a individuální je vedena konzultační formou s vedoucím projektu, resp. dalšími vyučujícími.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Studijní literatura je určována individuálně podle pokynů vedoucích jednotlivých projektů. Pro sdílení obecnějších informací a studijních pomůcek se používá server studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium
Requirements
Keywords
konstrukce; rešerše; návrh; catia; MKP
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)