česky  čs
english  en
Projekt I. (2132111)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:PRO1Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Samostatná práce studenta na zadání odpovídajícímu jedné ze 4 specializací studijního programu. Výuka se skládá ze dvou částí: společná část má formu seminářů a individuální je vedena konzultační formou s vedoucím projektu, resp. dalšími vyučujícími.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Studijní literatura je určována individuálně podle pokynů vedoucích jednotlivých projektů. Pro sdílení obecnějších informací a studijních pomůcek se používá server studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium
Požadavky
Klíčová slova
konstrukce; rešerše; návrh; catia; MKP
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)