česky  čs
english  en
Diplomový projekt (2133000)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:DPROApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+16C
Semestr:LCredits:16
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Diplomový projekt je závěrečná samostatná činnost studenta při řešení a zpracování diplomové práce. Skládá se obvykle ze čtyř částí:
• rešerše stavu techniky a analýza zdrojů,
• návrhy koncepcí řešení a multikriteriální výběr nejvhodnější varianty,
• návrhové a kontrolní výpočty, virtuální simulace, další potřebné výpočtové procesy
• konstrukční řešení a odvození výkresové dokumentace.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Studijní literatura je určována individuálně podle pokynů vedoucích jednotlivých diplomových projektů. Pro sdílení obecnějších informací a studijních pomůcek se používá server studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium
Requirements
Keywords
návrh; MKP; konstrukce; výpočty; simulace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)