česky  čs
english  en
Metodika konstruování v podmínkách CAD (2133012)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:MCADSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je naučit správné metodiky konstuování, aby byly tvořeny CAD modely se správnými paramtry.
Osnova
Osnova cvičení
• Úvod do techniky CAD. Představení CAD CAM FEM
• Představení parametrického modelování (výhody/nevýhody), adaptivní modelování (výhody/nevýhody), práce s knihovou
• Přenos dat do CAM, FEM, …Management (Správa) CAD dat – číslování, uložiště a struktura. Požadavky na výkresovou dokumentaci a CAD modely – pravidla tvorby. Kvalita CAD dat
• Proces konstrukce: Rešerše, koncept více řešení, layout, vstupy/výstupy, zhodnocení variant, výběr varianty, rozpracování (důraz na náčrt a základní výpočty).
• Koncepční parametrický model. Vazba modelu na výpočty (xls). Koncepční výkres (sestava dříve návrhový výkres). Předběžný výběr dodavatelů-vstupů. Předběžná ekonomika, termíny.
• Rozdělení na dílčí uzly. Rozpracování každého uzlu zvlášť. Detailní návrhové a kontrolní výpočty. Vazba na dodavatele – vstupy. Průběžná kontrola vstupů a návazností. Sestavení a navazbení uzlů do celkové sestavy.
• Sestavný výkres, výrobní výkresy, kusovníky, postup montáže, technické podmínky, návod, seznam náhradních dílů, (CE, prohlášení o shodě…….)
• Bezvýkresová dokumentace – 3D modely – tvorba a důležité prvky, konkrétní aplikace
• Zápočtové práce - odevzdání.
Literatura
Prezentace PPT s metodickými postupy pro jednotlivá cvičení.
Požadavky
Klíčová slova
CAD; konstruování; kontrola
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)