česky  čs
english  en
Metodika konstruování v podmínkách CAD (2133012)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:MCADSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je naučit správné metodice konstruování, aby byla tvořena výkresová dokumentace založená na použitelných CAD modelech se správnými parametry.
Osnova
Osnova cvičení
• Proces konstrukce: Rešerše, koncept, více řešení, layout, vstupy/výstupy, zhodnocení variant, výběr varianty, rozpracování (důraz na náčrt a základní výpočty).
• Úvod do techniky CAD. Představení parametrického modelování (výhody/nevýhody), adaptivní modelování (výhody/nevýhody), práce s knihovou. Představení CAD CAM FEM
• Přenos dat do CAM, FEM, …Management (Správa) CAD dat – číslování, uložiště a struktura, PDM, PLM. Požadavky na výkresovou dokumentaci a CAD modely – pravidla tvorby. Kvalita CAD dat
• Hygiena modelování - Tvorba 3D modelu tak, aby byl využitelný a upravitelný.
• Bezvýkresová dokumentace – 3D modely – tvorba a důležité prvky, konkrétní aplikace
• Zápočtové práce -konzultace, závěrečná prezentace.
Literatura
Prezentace PPT s metodickými postupy, které budou využity v semestrální práci.
Podklady jsou k dispozici na: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2352
Klíčová slova
CAD; konstruování; PDM
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)