česky  čs
english  en
Metodika konstruování v podmínkách CAD (2133012)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:MCADSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je naučit správné metodiky konstruování, aby byly tvořeny použitelné CAD modely se správnými parametry.
Osnova
Osnova cvičení
• Proces konstrukce: Rešerše, koncept více řešení, layout, vstupy/výstupy, zhodnocení variant, výběr varianty, rozpracování (důraz na náčrt a základní výpočty).
• Úvod do techniky CAD. Představení parametrického modelování (výhody/nevýhody), adaptivní modelování (výhody/nevýhody), práce s knihovou. Představení CAD CAM FEM
• Přenos dat do CAM, FEM, …Management (Správa) CAD dat – číslování, uložiště a struktura, PDM, PLM. Požadavky na výkresovou dokumentaci a CAD modely – pravidla tvorby. Kvalita CAD dat
• Hygiena modelování - Tvorba 3D modelu tak, aby byl využitelný a upravitelný.
• Bezvýkresová dokumentace – 3D modely – tvorba a důležité prvky, konkrétní aplikace
• Zápočtové práce -konzultace, závěrečná prezentace.
Literatura
Prezentace PPT s metodickými postupy pro jednotlivá cvičení.
Požadavky
Klíčová slova
CAD; konstruování; PDM
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)