česky  čs
english  en
Inovace a statistické řízení procesů v konstrukci (2133040)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:ISŘSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu jsou základní teoretické znalosti z oblasti statistických a inovačních metod s důrazem na praktické aplikace.
Vyučující
Ing. Bc. Eliška Cézová Ph.D.
Zimní 2024/2025
Ing. Bc. Eliška Cézová Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Bc. Eliška Cézová Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Bc. Eliška Cézová Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Zpracování dat (popisná statistika)
• Zpracování dat (pravděpodobnost)
• Metrologie
• Statistická kontrola výrobních procesů
• Metod průmyslového inženýrství
• Kontrola kvality
• Plánování experimentů
• Plánování projektu
• Spolehlivost
• ISO dokumentace
• Životní cyklus výrobku
• Inovace v konstruování s ohledem na specifické cíle výroby
• Design v konstruování s ohledem na specifické cíle výroby
Literatura
• NENADÁL, J. A KOL.: Moderní management jakosti. Principy, postupy a metody. Praha, Management Press 2008, 380 s., ISBN 978-80-7261-186-7
• VEBER, J. A KOL.: Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha, Grada 2007, 204 s., ISBN 978-80-247-1782-1
• VEBER, J. A KOL.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha, Managementpress 2006, 358 s., ISBN 80-7261-146-1
• Ševčík, L., Mašín, I.: Metody inovačního inženýrství (Inovace, plánování a navrhování výrobku), Liberec, Institut technologií a managementu s.r.o., (2006), ISBN 80-903533-0-4, 179 s.
• DOLEŽAL, J. A KOL.: Projektový management, Praha, Grada Publishing, a.s., (2016), ISBN 978-80-247-5620-2, 424 s.
• ROSENAU, D. M. Jr.: Řízení projektů, Brno, Computer Press, (2003), ISBN 80-7226-218-1
• JAROŠOVÁ, E.: Navrhování experimentů, Praha, (1998), ISBN 80-7079-321-X
• VEBER, J. A KOL.: Management inovací, Management Press, Praha (2016)
Klíčová slova
zpracování dat; životní cyklus; spolehlivost
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)