česky  čs
english  en
Oborový projekt I k Oborovému předmětu I (2133120)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:OPP1Schválen:26.05.2023
Platí do: ??Rozsah:0P+4C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu se začíná pracovat na Bakalářské práci. Proto je dobré, mít vybrané téma BP na Ústavu konstruování a částí strojů (https://www.fs.cvut.cz/ustavy/sekce-ustav-konstruovani-a-casti-stroju/ustav-konstruovani-a-casti-stroju-12113/vyuka-12113/temata-praci-12113/bakalarske-12113/)
Řeší se rešerše a konstrukční problematika.
Osnova
Příprava teoretické základny, popř. také praktické části a experimentu pro vypracování BP.
Osnova cvičení
Příprava teoretické základny, popř. také praktické části a experimentu pro vypracování BP.
Literatura
Podle zaměření tématu závěrečné práce.
Obecně dále skripta zaměřená na konstrukční tématiku.
-ŠVEC, V. Části a mechanismy strojů. Spoje a části spojovací. Praha: ČVUT, 2008.
-ŠVEC, V. Části a mechanismy strojů. Mechanické převody. Praha: ČVUT, 2003.
-KUGL, O. Projekt - III. ročník. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005.
Klíčová slova
projekt; BP; konstrukce; návrh;
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)