česky  čs
english  en
Seminář z Konstruování II. (2136022)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:SSK2Schválen:18.04.2008
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Řešení praktických příkladů spadajících do okruhu předmětů SK1 a SK2. Obsah látky přibližně dle osnovy cvičení. Prohloubení znalostí látky z předmětu SK2 - řešení příkladů potřebných k zvládnutí zkouškového testu SK2

VÝUKA ZAČÍNÁ 2. TÝDEN SEMESTRU.
Osnova
NENÍ
Osnova cvičení
1) Není výuka
2) Úvod do předmětu, Opakování důležité látky z SK1
3) ISO GPS - Tolerování délkových rozměrů - shrnutí teorie + příklady
4) ISO GPS - Tolerování délkových rozměrů - příklady + referát R1
5) ISO GPS - Tolerování textury povrchu - shrnutí teorie + příklady + referát R2
6) ISO GPS - Tolerování geometrie a tvaru (GT - geometrické tolerance) - shrnutí teorie + příklady
7) ISO GPS - Tolerování geometrie a tvaru (GT - geometrické tolerance) - příklady + referát R3
8) GPS - Tolerování geometrie a tvaru (GT - geometrické tolerance) - příklady
9) Rozměrové obvody (RO) - shrnutí teorie + příklady
10) Rozměrové obvody (RO) - příklady
11) Kótování a tolerování kuželů (TK) + Závity. Kótování a tolerování závitů (TZ) - příklady
12) Stupňování veličin - příklady
13) Testové otázky (zápočet)
Literatura
[1] POSPÍCHAL, J.: Technické kreslení. Praha, Vydavatelství ČVUT 2014.
[2] SLANEC, K.: Konstruování. Geometrická přesnost - 1., 2., 3. díl. Praha, Vydavatelství ČVUT.
[3] SLANEC, K.: Základy konstruování. Geometrická přesnost-příklady. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.
[4] Strojnické tabulky
[5] Frederick E. Giesecke:Technical Drawing with Engineering Graphics (New International Edition) 2013
[4]
Požadavky
Zápočet z SK1, účast na přednáškách SK2, vlastní strojnické tabulky.
Klíčová slova
Tolerance, ISO GPS, úchylky, geometrické tolerance, drsnost povrchu, závity, rozměrové obvody
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)