česky  čs
english  en
Autodesk Inventor II (2136035)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:AI2Approved:14.12.2012
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je pokračováním kurzu Autodesk Inventor I. Je zaměřen na využití pokročilých nástrojů tohoto CAD systému. Znalosti studenti mohou přímo aplikovat v předmětech základního studia SK II, III a IV.

VÝUKA ZAČÍNÁ VE 3. TÝDNU SEMESTRU
Structure
Structure of tutorial
1) Svařované součásti
2) Tvorba plechových dílů
3) Základy práce s parametry, odvozené součásti
4) Pokročilé techniky parametrického modelování
5) i-vazby, i-součásti, i-sestavy
6) Design Accelerator
7) Tvorba prezentačních rozpadů sestav
8) Volné modelování, tvorba součástí z plastu
9) Inventor studio
10) Zápočet
Literarture
VALNÝ, M.: Autodesk Inventor efektivně. Brno, vydavatelství CCB, s.r.o., 2003
FOŘT, P. KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor, Adaptivní modelování v průmyslové praxi. Brno, vydavatelství Computer Press, a.s., 2004
AUTODESK, Inc.: Autodesk Inventor 2008, San Rafael, California, 2008
MUNFORD, P. Mastering Autodesk Inventor. WILEY. January 2016
Podklady k předmětu dostupné na: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=1572
Requirements
Znalost látky obsažené v základním kurzu - Autodesk Inventor I.
Keywords
Autodesk, Inventor, 3D model, CAD, SEPS
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)