česky  čs
english  en
Odborná praxe (2136060)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:OPRSchválen:28.03.2013
Platí do: ??Rozsah:40XH
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Konstrukční stáž u spolupracující strojírenské firmy v oddělení konstrukce nebo vývoje. Praktické seznámení s pracovišti, kde probíhají konstrukční a vývojové činnosti. Předpokládá se zpracování úloh ve 3D a 2D. Po vzájemné dohodě posluchače, pracoviště a ústavu lze dobu trvání praxe prodloužit. Možní partneři z průmyslu jsou vybírání z řady dlouhodobě spolupracujících firem.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)