Elektromechanické systémy v dopravě a strojírenství (2141019)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:ESDSApproved:22.11.2019
Valid until: ??Range:2P+0C+1L
Semestr:Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je získání orientace v problematice elektrických pohonných systémů na úrovni regulačních vlastností elektrických strojů, výkonových polovodičových měničů jako napáječů regulovaných pohonů a součinnosti elektrických pohonů s mechanickou zátěží i s nadřazenými systémy řízení ve strojírenských a dopravních aplikacích.
Teacher's
prof. Ing. Jaroslav Novák CSc.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Jaroslav Novák CSc.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jaroslav Novák CSc.
Letní 2021/2022
Structure
• Obecné elektromechanické vlastnosti pohonných soustav, tepelné vlastnosti elektromotorů
• Dimenzování a energetické aspekty elektrických pohonů
• Řízení stejnosměrných motorů s cizím a sériovým buzením
• Obecný matematický model a dynamické vlastnosti asynchronního stroje
• Frekvenční a napěťové řízení asynchronních motorů
• Obecný matematický model, základní vlastnosti a řízení synchronních strojů s permanentními magnety
• Členění typů výkonových polovodičových měničů, jejich ztráty a chlazení
• Měniče pro pohony se stejnosměrnými motory - zapojení, vlastnosti, použití
• Třífázové střídače pro frekvenčně řízené pohony – zapojení, vlastnosti, modulace napětí, použití
• Frekvenční měniče a jejich uživatelské možnosti, pulsní usměrňovače
• Zpětnovazební regulace momentu, otáček a polohy v elektrických pohonech
• Struktury pro regulaci momentu střídavých elektrických pohonů
• Projektování a elektromagnetická kompatibilita pulsně řízených pohonů
Literarture
• Novák,J. Elektromechanické systémy v dopravě a ve strojírenství. Skriptum ČVUT, FS Praha, 2002
• Javůrek, J., Regulace moderních elektrických pohonů. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0507-9
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 19.7.2024, 9:02 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)