Regulované elektrické pohony (2141055)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:03.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+2L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Pohybová rovnice a mechanické vlastnosti pohonu, ztráty a dimenzování elektrického pohonu, základní vlastnosti a řízení stejnosměrných pohonů, základní vlastnosti a řízení pohonů s asynchronními motory, základní vlastnosti a řízení pohonů se synchronními motory, použití polovodičových měničů v elektrických pohonech, pulzní měniče, střídače, frekvenční měniče, tyristorové usměrňovače, zpětnovazební regulace ve stejnosměrných a střídavých elektrických pohonech, elektromagnetická kompatibilita elektrických pohonů
Vyučující
prof. Ing. Jaroslav Novák CSc.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Jaroslav Novák CSc.
Zimní 2021/2022
prof. Ing. Jaroslav Novák CSc.
Zimní 2020/2021
Osnova
1. Mechanické vlastnosti a ztráty v elektropohonu
2. Základní vlastnosti a řízení stejnosměrných pohonů
3. Základní vlastnosti a matematický model asynchronního motoru
4.Řízení pohonů s asynchronními motory
5. Úvod do výkonových polovodičových měničů
6. Pulzní měniče
7. Střídače
8. Frekvenční měniče
9. Tyristorové usměrňovače
10. Zpětnovazební regulace ve stejnosměrných pohonech
11. Zpětnovazební regulace v pohonech s asynchronními motory
12. Základní vlastnosti pohonů se synchronními motory
13. Zpětnovazební regulace v pohonech se synchronními motory
14. Dimenzování pohonu a jeho elektromagnetická kompatibilita
Osnova cvičení
1. Momentové a dynamické vlastnosti stejnosměrných pohonů, zadání semestrální úlohy
2. Frekvenční řízení asynchronního motoru
3. Měření na pulzním měniči
4. Brzdění elektrických pohonů
5. Tyristorový usměrňovač, zpětnovazební regulace ve stejnosměrných pohonech
6. Zpětnovazební regulace ve střídavých pohonech
7. Prezentace semestrální úlohy, zápočet
Literatura
J. Novák - Elektromechanické systémy v dopravě a ve strojírenství - skriptum ČVUT - FS, Praha 2004
J. Javůrek - Regulace moderních elektrických pohonů - Grada, Praha 2003
Požadavky
1. Mechanické vlastnosti a ztráty v elektropohonu
2. Základní vlastnosti a řízení stejnosměrných pohonů
3. Základní vlastnosti a matematický model asynchronního motoru
4.Řízení pohonů s asynchronními motory
5. Úvod do výkonových polovodičových měničů
6. Pulzní měniče
7. Střídače
8. Frekvenční měniče
9. Tyristorové usměrňovače
10. Zpětnovazební regulace ve stejnosměrných pohonech
11. Zpětnovazební regulace v pohonech s asynchronními motory
12. Základní vlastnosti pohonů se synchronními motory
13. Zpětnovazební regulace v pohonech se synchronními motory
14. Dimenzování pohonu a jeho elektromagnetická kompatibilita
Klíčová slova
Elektrický pohon, stejnosměrný motor, asynchronní motor, synchronní motor, pulzní měnič, střídač, usměrňovač, frekvenční měnič, zpětnovazební regulace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 9.6.2023, 9:58 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)