česky  čs
english  en
Elektronika pro mobilní prostředky (2141067)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:EMOBSchválen:17.03.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen a prohloubení znalosti vlastností a použití elektronických prvků a obvodů pro generováni, úpravu a zpracováni signálů zobrazujících fyzikální veličiny v řídicích a kontrolních leteckých systémech, metody přenosu a vyhodnocení signálu v analogové i číslicové formě.
Osnova
1. Polovodičové prvky a jejich aplikace pro snímače fyzikálních veličin
2. Speciální snímače fyzikálních veličin se zaměřením na dopravní techniku
3. Zesilovače signálu, jejich konstrukce, aplikace a omezení
4. Generátory signálů
5. Frekvenčně selektivní obvody, filtrace signálu
6. Přenos signálu po vedení, komunikační sběrnice
7. Obvody s rozloženými parametry, šíření elektromagnetických vln
8. Bezdrátový přenos signálu, kódování a zabezpečení přenosu
9. Číslicové zpracování signálů
10. Převodníky úrovní D/D, A/D, D/A
11. Výroba, distribuce a skladování elektrické energie se zaměřením na dopravní prostředky
12. Metody jištění a monitorování elektrických, řídicích a senzorických systémů
13. Elektromagnetická kompatibilita
Osnova cvičení
1. Vlastnosti polovodičových součástek a snímačů (piezoelektrický, tenzometrický, snímače polohy, akcelerometr)
2. Obvody prvotního zpracování signálu - zesilovače, vlastnosti
3. Generátory periodických harmonických a neharmonických (pulsních) signálů ? vlastnosti, parametry výstupního signálu.
4. Optoelektronické prvky, měření statických a dynamických vlastnosti
5. Měření parametrů přenosových tras, rušení, elektromagnetická kompatibilita
6. Filtrace signálu, analogový filtr, číslicový filtr, vlastnosti
7. Napájecí zdroje - základní parametry
Literatura
Požadavky
Pro získání zápočtu musí být student fyzicky přítomen na výuce a musí splnit všechny zadané úlohy v laboratoři. Je-li absence studenta více než 20 %, musí vypracovat v souladu s dodatečnými požadavky úlohu zadanou vyučujícím. Zkouška má písemnou část (test) a ústní (2 otázky losem). Minimální počet bodů potřebný pro úspěšné složení testu je 60 %.

data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)