česky  čs
english  en
Mikroelektronika (2141091)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Implementace logických funkcí elektronickými obvody, vlastnosti logických obvodů a programovatelných logických systémů. Zpracování signálů na vstupu a výstupu logického obvodu, napěťové a výkonové přizpůsobení. Diskretizace signálu. Optoelektronické součástky. Kódování, komunikační linky a protokoly. Elektromagnetická kompatibilita.
Osnova
1. Realizace logických funkcí elektronickými obvody. Kombinační logické obvody.
2. Sekvenční logické obvody asynchronní, synchronní. Programovatelná hradlová pole.
3. Architektura mikrořadičů, CPU, ALU, registry, paměti, sběrnice, porty.
4. Instrukční soubor, strojový cyklus, vykonávání programu a větvení, přerušovací systém, watchdog.
5. Čítače a časovače, záchytné a komparační funkce čítačů.
6. Zpracování signálů čidel. Napěťové a výkonové přizpůsobení výstupů logických obvodů.
7. Diskretizace analogových signálů, AD a DA převodníky, doba převodu, vzorkování, chyby převodníků.
8. Digitální zpracování signálů. FFT, regresivní analýza a autokorelací funkce.
9. Přístrojové operační zesilovače, analogové multiplexory, komparátory.
10. Elektronické zdroje a receptory optického signálu.
11. Optoelektronické součástky. Zobrazovací displeje.
12. Kódování signálů, komunikační linky a protokoly.
13. Zdroje a šíření elektromagnetického rušení. Prostředky a způsoby odrušování.

Osnova cvičení
1. Kombinační a sekvenční obvody, program. log. obvody.
2. Realizace sekvenčních obvodů, řízení krokového motoru.
3. Měřicí PC-lab karta v prostředí LabView.
4. Sestavení měřicího zapojení měření převodní charakteristiky hradla.
5. Monitorování inkrementálního čidla čítačovým vstupem PC-lab
6. Vyhodnocení polohy náklonoměru
Literatura
Uhlíř I. a kol., Elektrické obvody a elektronika
Chyský J., Novák J., Novák L., Elektronické aplikace ve strojírenství
Novák L., Papežová S., Uhlíř I., Elektronické prvky a obvody ve strojírenství
Crecraft D.I., Gorham D.A., Sparkes J.J., Electronics, London 1993
Papežová S., Elektronika pro letecké specializace, ČVUT, 1996
Požadavky
Aktivní účast na cvičeních, zpracování laboratorních úloh, úspěšné absolvování dvou testů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)