česky  čs
english  en
Mikroelectronika (2141092)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:14.01.2020
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní vlastnosti logických obvodů a programovatelných logických systémů, vstupní a výstupní obvody - napěťové a proudové přizpůsobení, D/A a A/D převodníky, kódování, komunikační linky a protokoly, elektronické a optoelektronické součástky pro mikroelektroniku, aplikace mikroprocesorových systémů
Osnova
1. Základní typy logických obvodů a jejich vlastnosti. Kombinační logika.
2. Sekvenční logika, asynchronní a synchronní log. obvody, registry, čítače a časovače. Programovatelné logické obvody.
3. Architektura mikroprocesorových systémů, CPU, registry, paměti. Reprezentace čísel v mikroprocesorových systémech, kódování.
4. Vstupní/výstupní obvody mikroprocesoru, napěťové a proudové přizpůsobení signálů. Ochrana proti přepětí, galvanické oddělení, elektromagnetická kompatibilita
5. D/A a A/D převodníky. Proudová smyčka. Komunikační linky (RS232, RS484, RS422, CAN) a protokoly, IrDA přenos signálu.
6. Elektronické a optoelektronické součástky pro mikroelektroniku.
7. Aplikace mikroprocesorových systémů
Osnova cvičení
Kombinační a sekvenční obvody, program. log. obvody - ukázka
Výkonové výstupy elektronických obvodů. Optron, relé, SSR.
Analogové vstupy a výstupy μP systémů
Programovatelné relé, PLD Easy relé, Siemens LOGO
Konverze úrovní, komparátor, tvarování signálu, časovač
Měřící ústředny na bázi PC-lab karet LabView
Literatura
Uhlíř I. a kol., Elektrické obvody a elektronika
Chyský J., Novák J., Novák L., Elektronické aplikace ve strojírenství
Novák L., Papežová S., Uhlíř I., Elektronické prvky a obvody ve strojírenství
Crecraft D.I., Gorham D.A., Sparkes J.J., Electronics, London 1993
Papežová S., Elektronika pro letecké specializace, ČVUT, 1996
Požadavky
Aktivní účast na cvičeních, zpracování laboratorních úloh, úspěšné absolvování dvou testů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)