česky  čs
english  en
Elektrická zařízení vozidel (2141124)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Zdrojová soustava automobilu, alternátor konstrukce, vlastnosti a regulace, akumulátor. Spouštěcí zařízení spalovacích motorů. Elektrické pohony elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem. Zapalovací soustavy zážehových motorů. Zdroje a řízení osvětlení vozidel. Snímače neelektrických veličin a elektrické akční členy automobilových systémů. Elektrické řídicí systémy motoru, podvozku a bezpečnosti. Komfortní systémy. Komunikační linky elektronických řídicích systémů vozidel a diagnostika(Pro oborové studium Dopravní technika)
Osnova
Konstrukce automobilového alternátoru, zapojení, usměrňovač, charakteristiky, regulace alternátoru.
Konstrukce automobilového dynama, způsob zapojení, charakteristiky, regulace dynam.
Akumulátorová baterie, konstrukce, chemické pochody v olověném akumulátoru, dobíjecí soustava automobilu, vlivy působící na životnost akumulátoru.
Spouštěcí zařízení, konstrukce spouštěče, charakteristiky spouštěče. Dynamospouštěč.
Zapalovací soustava, elektrický výboj v plynu, zapalovací svíčka, zapalovací cívka, přerušovač, rozdělovač, bateriové zapalování , magnetové zapalování, elektronické zapalování.
Osvětlení vozidla, zdroje světla, druhy světlometů, regulace dosahu světlometů.
Snímače ve vozidle, převodníky neelektrických veličin na elektrické, principy kompenzace chyb snímačů. Snímače polohy, snímače rychlosti, akcelerační snímače, snímače teploty, chemické snímače a jejich použití v elektronických systémech vozidla
Akční členy, elektromagnety, stejnosměrné elektromotory, s permanentními magnety, bezkartáčové motory, regulace otáček, krokové motory.
Elektronické řízení motoru, podvozku, informační a diagnostická zařízení. Elektrické agregáty hybridních automobilů.
Osnova cvičení
Charakteristiky automobilového dynama bez regulátoru a s regulátorem.
Charakteristiky alternátoru, dobíjecí sosutava. Diagmostika alternátoru.
Charakteristiky spouštěče.
Měření osvětlení světlometu.
Stejnosměrné motory a elektromagnety.
Literatura
Šťastný,J.,Remek,B: Autoelektrika a autoelektronika. Nakladatelství T.Malina, Praha 2000
Požadavky
Konstrukce automobilového alternátoru, zapojení, usměrňovač, charakteristiky, regulace alternátoru.
Konstrukce automobilového dynama, způsob zapojení, charakteristiky, regulace dynam.
Akumulátorová baterie, konstrukce, chemické pochody v olověném akumulátoru, dobíjecí soustava automobilu, vlivy působící na životnost akumulátoru.
Spouštěcí zařízení, konstrukce spouštěče, charakteristiky spouštěče. Dynamospouštěč.
Zapalovací soustava, elektrický výboj v plynu, zapalovací svíčka, zapalovací cívka, přerušovač, rozdělovač, bateriové zapalování , magnetové zapalování, elektronické zapalování.
Osvětlení vozidla, zdroje světla, druhy světlometů, regulace dosahu světlometů.
Snímače ve vozidle, převodníky neelektrických veličin na elektrické, principy kompenzace chyb snímačů. Snímače polohy, snímače rychlosti, akcelerační snímače, snímače teploty, chemické snímače a jejich použití v elektronických systémech vozidla
Akční členy, elektromagnety, stejnosměrné elektromotory, s permanentními magnety, bezkartáčové motory, regulace otáček, krokové motory.
Elektronické řízení motoru, podvozku, informační a diagnostická zařízení. Elektrické agregáty hybridních automobilů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)