česky  čs
english  en
Úvod do elektrotechniky pro technology (2141204)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+2L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Prvky elektrických obvodů. Elektrické obvody s DC a AC zdroji. Symbolicko-komplexní metoda. Elektrický výkon a energie. Elektrická síť.
Dioda, tranzistor, tyristor, operační zesilovač. Obvody analogové a číslicové elektroniky.
Elektromagnet. Transformátor, . Indukční stroj. Synchronní stroje. Stejnosměrné stroje. .
Vyučující
Ing. Lubomír Musálek
Zimní 2023/2024
Ing. Lubomír Musálek
Zimní 2022/2023
Ing. Lubomír Musálek
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Vyhláška ČBU a ČUBP 50/78 Sb. a základní elektr. normy
2. Prvky el. obvodů R, L, C, U, I. Metody řešení el. obvodů ve stacionárním a harmonickém ustálenám stavu - SKM 1f. a 3f.
3. Elektrický výkon. Řešení obvodů v nestacionárním stavu, přechodové jevy
4. Diody, usměrňovače neříz. a řízený, Zenerova dioda, stabilizátor, spínaný zdroj, Tranzistor unipolární (a bipolární), tyristor, triak,
5. Operační zesilovač a jeho aplikace v měřicí technice. Zákl. číslicové techniky. Tranzistor ve spínacím režimu, spínání ind.zátěže.
6. Negátor. Převodníky úrovní. Kombinační, sekvenční log. obvody.Mikropočítač.
7. Zákl. magn. obvodů, elektromagnety.
8. Transformátor, charakterisky, návrh. Princip asynchronního motoru, typy a provozní vlastnosti.
9. Momentové char. asynch. motorů, speciální motory.
10. Frekvenční řízení asynch. motorů, f. měnič a jeho nastavení.
11. Stejnosměrný stroj, konstrukce, charakteristiky. Reakce kotvy a její potlačení.
12. Synchronní a reluktanční stroje. Krokové motory a jejich řízení
13. Elektrické rozvodné sítě, jejich zdroje. Přístrojová instrumentace sítí.
Osnova cvičení
1. Školení bezp. práce v místní aplikaci ÚPŘT, Ukázky elektr. instalace (rozvaděč v laboratoři el. strojů)
2. TEST BP !!! Měření a řešení obvodů ve stac. stavu, zdroje
3. opravný test BP- kdo nenapíše = druhý zápis za rok Měření nastavení jistění a ochran v síti NN, měření impedancí ochr. smyček
4. Měření R, L, C, Měření a řešení obvodů ve přechodovém stavu, práce s osciloskopem.Řešení lin. obvodů s harm.napájení (SKM)
5. Měření výkonů 1.f. a 3f.
6. Diody. Usměrňovače, řízený usměr., oteplení, měření zatěžovacích char. a zvlnění, spínaný zdroj.
7. Měření UNIPOLÁRNÍCH tranzistorů, zesilovací stupeň, negátor. Operační zesilovač, invertor, integrátor, měření ofsetů.
8. Magnetické obvody, charakteristika elektromagnetu, stykačová automatika.
9. Měření transformátoru, naprázdno, nakrátko, zatěžovací charakteristika
10. Asynchr. motor, svorkovnice, měření napr a nakr. , ukázka napětěvého a frekvenčního řízení.
11. Asynchr. motor, měření momentových charakteristik.
12. Zatěžování stejnosměrných strojů ? mechanické charakteristiky cize buzeného a sériového motoru.
13. Regulační charakteristiky cize buzeného DC motoru napájeného z pulzního měniče /Synchronný generátor (skupiny se vymění uprostřed cvičení)
Literatura
Uhlíř I. a kol., Elektrické obvody a elektronika, Vydavatelství ČVUT, 2002,
ISBN 80-01-02466-0
Uhlíř I. a kol., Elektrické stroje a pohony, Vydavatelství ČVUT, 2002,
ISBN 80-01-02482-2

http://elektro.fs.cvut.cz/literatura.html
Požadavky
Matematika 1, 2, 3, Fyzika
Klíčová slova
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)