česky  čs
english  en
Elektrická měření a diagnostika (2141519)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:03.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Přenos signálů v měřících soustavách. Elektromagnetické
kompatibilita.
Elektronické měřící obvody a uprava signálu
pro přenos.
Osnova
11. Přenos signálů v metalickém vedení, odrazy, adaptace impedancí.
2. Měření charakteristické impedance - schéma.
3. Způsoby přenosu rušení , kapacitní cesta, indukční cesta způsob, galvanicky zásahu.
4. Způsoby přenosu rušení - galvanická cesta
5. Elektromagnetická kompatibilita, metody odrušení.
4. Galvanické oddělení analogových a digitálních signálů.
5. Optické prostředky pro přenos signálů, optočleny, optokabely.
6. Proudová smyčka, chyby přenosu analogového měření a přenosu.
7. Normy pro analogové a digitální přenosy signálu.
8. Přesné operační zesilovače. Měření ofsetů.
9. Model soustavy 1. nebo 2. řádu, sestavení z dif. rovnice. Přenos a frekvenční a přecodná char.
10. Generátor pulsů s ..555.
11. Elektronické měřící obvody pro senzory s U, Q, T , R, L, C výstupy
12. Napájecí zdroje, zdroje referenčního napětí, generátory průběhů impulsů.
13. Příklady z analýzy vibrací a nerovnoměrnosti chodu spalovacího motorů jako bezdemontážní diagnostiky
14. Rezerva
Osnova cvičení
1. Orientace práce v laboratoři, nástroje a pomůcky pro elektroniku. Měření parametrů vedení, koaxiální, dvoulinka, kroucené, Zo, útlum, odrazy. Určení složek přenosu rušícího signálu
2. Sestavení a odzkoušení pulzního generátoru .
3. Měření statických a dynamických charakteristik optočlenu.
4. Měření na optokabelu a jeho koncových převodníků, přenos, vliv deformací
5. Sestavení a odzkoušení proudového konvertoru
6. Sestavení a odzkoušení referenčního nebo výkonového zdroje.
Literatura
HRDINA Z., VEJRAŽKA F.: Signály a soustavy,ČVUT-FEL, 2000,
ISBN 80-01-01726-5

JENČÍK J., VOLF J.: Technická měření. ČVUT-FS, 2002,
Požadavky
Absolvování cvičení na nichž posluhač sestaví, oživí a odměří elektronické obvody.
Zápis o měřeních a jejich vyhodnocení do pracovního
sešitu,
Ústní zkouška dle základních témat přednášek
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)