Mikroelektronika (2142008)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:06.06.2002
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Implementace logických funkcí elektronickými obvody, vlastnosti logických obvodů a programovatelných logických systémů. Zpracování signálů na vstupu a výstupu logického obvodu, napěťové a výkonové přizpůsobení. Diskretizace signálu. Optoelektronické součástky. Kódování, komunikační linky a protokoly. Elektromagnetická kompatibilita.
Osnova
1. Realizace logických funkcí elektronickými obvody. Kombinační logické obvody.
2. Sekvenční logické obvody asynchronní, synchronní. Programovatelná hradlová pole.
3. Architektura mikrořadičů, CPU, ALU, registry, paměti, sběrnice, porty.
4. Instrukční soubor, strojový cyklus, vykonávání programu a větvení, přerušovací systém, watchdog.
5. Čítače a časovače, záchytné a komparační funkce čítačů.
6. Zpracování signálů čidel. Napěťové a výkonové přizpůsobení výstupů logických obvodů.
7. Diskretizace analogových signálů, AD a DA převodníky, doba převodu, vzorkování, chyby převodníků.
8. Digitální zpracování signálů. FFT, regresivní analýza a autokorelací funkce.
9. Přístrojové operační zesilovače, analogové multiplexory, komparátory.
10. Elektronické zdroje a receptory optického signálu.
11. Optoelektronické součástky. Zobrazovací displeje.
12. Kódování signálů, komunikační linky a protokoly.
13. Zdroje a šíření elektromagnetického rušení. Prostředky a způsoby odrušování.
Osnova cvičení
1. Kombinační a sekvenční obvody, program. log. obvody.
2. Realizace sekvenčních obvodů, řízení krokového motoru.
3. Vývojové prostředí mikroprocesorových systémů.
4. Instrukce průchudu programu.
5. Použití čítačů a časovačů
6. Měření analogových signálů a jejich zobrazení.
Literatura
Uhlíř I. a kol., Elektrické obvody a elektronika
Chyský J., Novák J., Novák L., Elektronické aplikace ve strojírenství
Novák L., Papežová S., Uhlíř I., Elektronické prvky a obvody ve strojírenství
Crecraft D.I., Gorham D.A., Sparkes J.J., Electronics, London 1993
Papežová S., Elektronika pro letecké specializace, ČVUT, 1996
Požadavky
Aktivní účast na cvičeních, zpracování laboratorních úloh, úspěšné absolvování dvou testů.
Klíčová slova
Logické obvody, programovatelné logické obvody, mikroprocesor, napěťové a proudové přizpůsobení vstupu a výstupu, D/A a A/D převodníky, kódování, komunikační linky a protokoly
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.6.2024, 8:27 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)