česky  čs
english  en
Průmyslové komunikační systémy (2142012)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:PKSApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+1L
Semestr:*Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Potřeby přenášení informací v průmyslovém prostředí vyžaduje orientaci v množství používaných sběrnic, zvolit správnou topologii sítě a zajistit přenášená data jednak proti rušení ale i proti neoprávněnému přístupu k datům.
Teacher's
doc. Ing. Jan Chyský CSc.
Letní 2019/2020
Structure
• Přenos signálů, úvod do digitální komunikace, model ISO/OSI
• Prostředky zajištění elektromagnetické kompatibility
• Fyzická vrstva, přenosová média, typy elektrických signálů
• Optická datová komunikace, vysílače, přijímače, přenosové kabely a konektory
• Linková vrstva. Synchronizace, modulace, kódování
• Zabezpečení datového přenosu, detekce chyb, korekce, kryptování.
• Vyšší vrstvy modelu, funkce, služby
• Přehled průmyslových sběrnic, příklady jejich řešení, topologie sítí
• Průmyslové sběrnice konceptu ASi, integrace bezpečnosti
• Průmyslové sběrnice konceptu DeviceBus
• Průmyslové sběrnice konceptu FieldBus
Structure of tutorial
Literarture
• Reynders D., Mackay S., Wright E., Practical Industrial Data Communication. Elsevier 2005
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)