česky  čs
english  en
Průmyslové komunikační systémy (2142012)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:PKSApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+0C+1L
Semestr:*Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Potřeby přenášení informací v průmyslovém prostředí vyžaduje orientaci v množství používaných sběrnic, zvolit správnou topologii sítě a zajistit přenášená data jednak proti rušení ale i proti neoprávněnému přístupu k datům.
Teacher's
Ing. Lubomír Musálek
Letní 2023/2024
Ing. Lubomír Musálek
Letní 2022/2023
Ing. Lubomír Musálek
Letní 2021/2022
Structure
• Přenos signálů, úvod do digitální komunikace, model ISO/OSI
• Prostředky zajištění elektromagnetické kompatibility
• Fyzická vrstva, přenosová média, typy elektrických signálů
• Optická datová komunikace, vysílače, přijímače, přenosové kabely a konektory
• Linková vrstva. Synchronizace, modulace, kódování
• Zabezpečení datového přenosu, detekce chyb, korekce, kryptování.
• Vyšší vrstvy modelu, funkce, služby
• Přehled průmyslových sběrnic, příklady jejich řešení, topologie sítí
• Průmyslové sběrnice konceptu ASi, integrace bezpečnosti
• Průmyslové sběrnice konceptu DeviceBus
• Průmyslové sběrnice konceptu FieldBus
Literarture
• Reynders D., Mackay S., Wright E., Practical Industrial Data Communication. Elsevier 2005
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)