Průmyslové komunikační systémy (2142012)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:PKSSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1L
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Potřeby přenášení informací v průmyslovém prostředí vyžaduje orientaci v množství používaných sběrnic, zvolit správnou topologii sítě a zajistit přenášená data jednak proti rušení ale i proti neoprávněnému přístupu k datům.
Vyučující
doc. Ing. Jan Chyský CSc.
Letní 2019/2020
Osnova
• Přenos signálů, úvod do digitální komunikace, model ISO/OSI
• Prostředky zajištění elektromagnetické kompatibility
• Fyzická vrstva, přenosová média, typy elektrických signálů
• Optická datová komunikace, vysílače, přijímače, přenosové kabely a konektory
• Linková vrstva. Synchronizace, modulace, kódování
• Zabezpečení datového přenosu, detekce chyb, korekce, kryptování.
• Vyšší vrstvy modelu, funkce, služby
• Přehled průmyslových sběrnic, příklady jejich řešení, topologie sítí
• Průmyslové sběrnice konceptu ASi, integrace bezpečnosti
• Průmyslové sběrnice konceptu DeviceBus
• Průmyslové sběrnice konceptu FieldBus
Osnova cvičení
Literatura
• Reynders D., Mackay S., Wright E., Practical Industrial Data Communication. Elsevier 2005
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 13.8.2020, 18:05 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)