česky  čs
english  en
Mikroelektronika (2142016)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:06.03.2019
Valid until: ??Range:2P+0C+1L
Semestr:7Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Implementace logických funkcí elektronickými obvody, vlastnosti logických obvodů a programovatelných logických systémů. Zpracování signálů na vstupu a výstupu logického obvodu, napěťové a výkonové přizpůsobení. Diskretizace signálu. Optoelektronické součástky. Kódování, komunikační linky a protokoly. Elektromagnetická kompatibilita.
Teacher's
doc. Ing. Stanislava Papežová CSc.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Stanislava Papežová CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Stanislava Papežová CSc.
Zimní 2021/2022
Structure
1. Realizace logických funkcí elektronickými obvody. Kombinační logické obvody.
2. Sekvenční logické obvody asynchronní, synchronní. Programovatelná hradlová pole.
3. Architektura mikrořadičů, CPU, ALU, registry, paměti, sběrnice, porty.
4. Instrukční soubor, strojový cyklus, vykonávání programu a větvení, přerušovací systém, watchdog.
5. Čítače a časovače, záchytné a komparační funkce čítačů.
6. Zpracování signálů čidel. Napěťové a výkonové přizpůsobení výstupů logických obvodů.
7. Diskretizace analogových signálů, AD a DA převodníky, doba převodu, vzorkování, chyby převodníků.
8. Digitální zpracování signálů. FFT, regresivní analýza a autokorelací funkce.
9. Přístrojové operační zesilovače, analogové multiplexory, komparátory.
10. Elektronické zdroje a receptory optického signálu.
11. Optoelektronické součástky. Zobrazovací displeje.
12. Kódování signálů, komunikační linky a protokoly.
13. Zdroje a šíření elektromagnetického rušení. Prostředky a způsoby odrušování.
Literarture
Uhlíř I. a kol., Elektrické obvody a elektronika
Chyský J., Novák J., Novák L., Elektronické aplikace ve strojírenství
Novák L., Papežová S., Uhlíř I., Elektronické prvky a obvody ve strojírenství
Crecraft D.I., Gorham D.A., Sparkes J.J., Electronics, London 1993
Papežová S., Elektronika pro letecké specializace, ČVUT, 1996
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)