česky  čs
english  en
Základy jaderné energetiky (2151002)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:24.04.2009
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Fyzikální základy jaderné energie. Vývin a odvod tepla z aktivní zóny. Základní materiály jaderných reaktorů. Základní typy jaderných reaktorů. Přehled perspektivních typů jaderných reaktorů. Palivový cyklus jaderné energetiky. Reaktorové záření, jeho detekce a kvantifikace, určení dávek záření. Problematika jaderné bezpečnosti a její technické zajištění.
Teacher's
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2018/2019
Structure
Obsah
Úvod do jaderné energetiky
Základy jaderné fyziky
Štěpná řetězová reakce
Bilance neutronů v reaktoru s moderátorem
Kritičnost reaktoru
Štěpná řetězová reakce a její kinetika
Vývin tepla v reaktoru
Odvod tepla z reaktoru
Provoz a řízení reaktoru
Materiály aktivní zóny jaderných reaktorů
Základní typy současných energetických reaktorů
Palivový cyklus
Bezpečnost jaderných reaktorů
Perspektivní typy energetických reaktorů
Reaktorové radioaktivní odpady
Jaderná energetika a životní prostředí
Jaderná fúze
Structure of tutorial
Obsah
Úvod do jaderné energetiky
Základy jaderné fyziky
Štěpná řetězová reakce
Bilance neutronů v reaktoru s moderátorem
Kritičnost reaktoru
Štěpná řetězová reakce a její kinetika
Vývin tepla v reaktoru
Odvod tepla z reaktoru
Provoz a řízení reaktoru
Materiály aktivní zóny jaderných reaktorů
Základní typy současných energetických reaktorů
Palivový cyklus
Bezpečnost jaderných reaktorů
Perspektivní typy energetických reaktorů
Reaktorové radioaktivní odpady
Jaderná energetika a životní prostředí
Jaderná fúze
Literarture
Klik F., Daliba J.: Jaderná energetika. ČVUT v Praze. 2002
slaidy z přednášek stažitelné v pdf formě na stránkách ústavu.
Requirements
Znalosti základů jaderné fyziky.
Keywords
štěpná řetězová reakce, kritičnost reaktoru, jaderný reaktor, aktivní zona, jaderná bezpečnost, palivový cyklus
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)