Základy jaderné energetiky (2151002)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:24.04.2009
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Fyzikální základy jaderné energie. Vývin a odvod tepla z aktivní zóny. Základní materiály jaderných reaktorů. Základní typy jaderných reaktorů. Přehled perspektivních typů jaderných reaktorů. Palivový cyklus jaderné energetiky. Reaktorové záření, jeho detekce a kvantifikace, určení dávek záření. Problematika jaderné bezpečnosti a její technické zajištění.
Vyučující
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
Obsah
Úvod do jaderné energetiky
Základy jaderné fyziky
Štěpná řetězová reakce
Bilance neutronů v reaktoru s moderátorem
Kritičnost reaktoru
Štěpná řetězová reakce a její kinetika
Vývin tepla v reaktoru
Odvod tepla z reaktoru
Provoz a řízení reaktoru
Materiály aktivní zóny jaderných reaktorů
Základní typy současných energetických reaktorů
Palivový cyklus
Bezpečnost jaderných reaktorů
Perspektivní typy energetických reaktorů
Reaktorové radioaktivní odpady
Jaderná energetika a životní prostředí
Jaderná fúze
Osnova cvičení
Obsah
Úvod do jaderné energetiky
Základy jaderné fyziky
Štěpná řetězová reakce
Bilance neutronů v reaktoru s moderátorem
Kritičnost reaktoru
Štěpná řetězová reakce a její kinetika
Vývin tepla v reaktoru
Odvod tepla z reaktoru
Provoz a řízení reaktoru
Materiály aktivní zóny jaderných reaktorů
Základní typy současných energetických reaktorů
Palivový cyklus
Bezpečnost jaderných reaktorů
Perspektivní typy energetických reaktorů
Reaktorové radioaktivní odpady
Jaderná energetika a životní prostředí
Jaderná fúze
Literatura
Klik F., Daliba J.: Jaderná energetika. ČVUT v Praze. 2002
slaidy z přednášek stažitelné v pdf formě na stránkách ústavu.
Požadavky
Znalosti základů jaderné fyziky.
Klíčová slova
štěpná řetězová reakce, kritičnost reaktoru, jaderný reaktor, aktivní zona, jaderná bezpečnost, palivový cyklus
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.9.2021, 1:08 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)