česky  čs
english  en
Jaderná energetika (2151004)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:02.05.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Úvod do jaderné energetiky, charakteristika atomového a jaderného věku a současný stav a perspektivy. Nejdůležitější poznatky o atomech a jejich jádrech, základní principy uvolňování jaderné energie, štěpná řetězová reakce. Vývin tepla v reaktoru a odvod tepelné energie z aktivní zóny. Vyhoření a spotřeba paliva, izotopické složení vyhořelého paliva. Základní materiály jaderných reaktorů. Základní typy jaderných reaktorů, tlakovodní reaktory a jejich hlavní přednosti a nedostatky. Palivový cyklus jaderné energetiky, produkce plutonia a jeho využití v rychlých množinových reaktorech. Reaktorové záření, jeho detekce a kvantifikace, určení dávek a ekvivalentních dávek záření. Problematika jaderné bezpečnosti a její technické zajištění. Dosavadní provozní zkušenosti včetně analýzy dvou hlavních radiačních havárií (TMI-2, Černobyl-4). Jaderná syntéza, hlavní technické charakteristiky a současný stav, nedávné dosažené výsledky.(Pro oborové studium Tepelně energetická zařízení)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)