česky  čs
english  en
Jaderné reaktory a parní generátory (2151006)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:11.06.2003
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Problematika dosažení kritičnosti reaktoru a principy řízení reaktivity. Paliva, moderátory a konstrukční materiály jaderných energetických reaktorů. Hlavní konstrukční charakteristiky reaktorů, kinetika reaktorů, reaktorové záření. Pokročilé reaktory a parogenerátory.
Osnova
Problematika dosažení kritičnosti reaktoru a principy řízení reaktivity. Paliva, moderátory a konstrukční materiály jaderných energetických reaktorů. Hlavní konstrukční charakteristiky reaktorů, kinetika reaktorů, reaktorové záření. Pokročilé reaktory a parogenerátory.
Osnova cvičení
? 1. týden - fyzikální funkce jaderného reaktoru
? 2. týden - základy fyzikálního výpočtu jaderného reaktoru
? 3. týden - vývin tepla v jaderném energetickém reaktoru
? 4. týden - materiály energetických reaktorů
? 5. týden - regulace energetických jaderných reaktorů
? 6. týden - základní typy energetických jaderných reaktorů
? 7. týden - tepelné cykly jaderných elektráren
? 8. týden - chování jaderného energetického bloku při změně zatížení
? 9. týden - ostatní technologická zařízení
? 10. týden - projektování jaderných elektráren
? 11. týden - bezpečnost jaderných elektráren
? 12. týden - PSA
? 13. týden - ekonomika jaderných elektráren
Literatura
Nuclear Engineering - Theory and Technology of Commercial Nuclear Power, Knief, R.A., Taylor and Francis, 1980
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)