Pokročilé energetické systémy (2151059)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:09.06.2003
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Současný stav vývoje a užití moderních energetických technologií. Moderní uhelné bloky. Volba optimálních admisních parametrů páry. Plynové turbíny v energetice. Paroplynové elektrárny a teplárny. Atmosférické fluidní spalování. Tlakové spalování uhlí. Moderní technologie energetického využití uhlí. Pokročilé energetické jaderné reaktory.
Vyučující
prof. Ing. Michal Kolovratník CSc.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Michal Kolovratník CSc.
Letní 2018/2019
Osnova
Bez energie není život. ZPE objasňují důvody, postupy a důsledky přeměn energie ze zdrojů k aplikacím.
Osnova cvičení
? 1. Současný stav vývoje a užití moderních energetických technologií
? 2. Moderní uhelné bloky
? 3. Volba optimálních admisních parametrů páry
? 4. Výhled - ultrakritické parní bloky
? 5. Paroplynové elektrárny a teplárny
? 6. Parní kotle moderních energetických bloků
? 7. Atmosférické fluidní spalování uhlí
? 8. Tlakové spalování a zplyňování uhlí
? 9. Současné trendy v oblasti vývoje energetického využití jaderné energie
? 10. Jaderná fúze a prognózy jejího dalšího vývoje
? 11. Systémy pro decentralizovanou energetiku
? 12. Moderní systémy pro konverzi OZE
? 13. Systémy s maximální účinností
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 17.9.2021, 4:51 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)