česky  čs
english  en
Energetické stroje a systémy (2151071)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:7Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Potřeby energie a její krytí z různých zdrojů. Základní zákony energetických transformací. Spalovací zařízení a kotle. Jaderné reaktory a parogenerátory. Parní a spalovací turbiny. Fosilní a jaderné elektrárny. Sdružená výroba tepla a elektřiny. Paroplynové elektrárny a teplárny. Integrované energetické systémy. Ekonomika a ekologické aspekty energetiky. (Není určeno pro oborové studium Tepelně energetická zařízení.)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)