Tepelné oběhy v energetice (2151079)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:09.06.2003
Valid until: ??Range:3+1
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Teacher's
prof. Ing. Václav Petr DrSc.
Letní 2016/2017
Structure
1.Úvod - zaměření, význam a obsah studia.
2.Zákony energetických transformací: Aplikace I., II., III. zákona termodynamiky.
3.Zákon o omezení hustoty toku energie.
4.Realizace kruhových cyklů v energetice: Porovnávací Carnotův oběh-podrobná diskuze nutných podmínek. Základní charakteristiky parního (Rankine-Clausiova) a plynového (Braytonova) oběhu.
5.Kombinované oběhy.
6.Způsoby zvyšování účinnosti a tepelný výpočet parního oběhu: Vliv admisního tlaku a teploty. Vliv protitlaku.Regenerační ohřev napájecí vody.
7.Přihřívání páry. Návrh a výpočet tepelného oběhu parní elektrárny.
8.Způsoby zvyšování účinnosti a tepelný výpočet plynového oběhu: Vliv tlakového poměru a teploty před turbínou. Regenerační ohřev.
9. Dělená komprese a expanze. Návrh a výpočet tepelného oběhu plynové elektrárny.
10. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla: Termodynamický princip. Způsoby realizace.
11. Způsoby rozdělení společných nákladů. Účinnost teplárny.
12. Exergetické hodnocení tepelných oběhů: Vysvětlení a definice pojmu exergie hmotového toku a exergie tepla. Základní rovnice exergetické bilance, exergetická ztráta a účinnost.
13 Příklady exergetického hodnocení parního a plynového oběhu elektrárny
Structure of tutorial
1. týden Úvod - zaměření, význam a obsah studia.
2. týden Zákony energetických transformací: Aplikace I., II., III. zákona termodynamiky.
3. týden Zákon o omezení hustoty toku energie.
4. týden Realizace kruhových cyklů v energetice: Porovnávací Carnotův oběh-podrobná diskuze nutných podmínek. Základní charakteristiky parního (Rankine-Clausiova) a plynového (Braytonova) oběhu.
5. týden Kombinované oběhy.
6. týden Způsoby zvyšování účinnosti a tepelný výpočet parního oběhu: Vliv admisního tlaku a teploty.
Vliv protitlaku. Regenerační ohřev napájecí vody.
7. týden Přihřívání páry. Návrh a výpočet tepelného oběhu parní elektrárny.
8. týden Způsoby zvyšování účinnosti a tepelný výpočet plynového oběhu: Vliv tlakového poměru a teploty před turbínou. Regenerační ohřev.
9. týden Dělená komprese a expanze. Návrh a výpočet tepelného oběhu plynové elektrárny.
10. týden Kombinovaná výroba elektřiny a tepla: Termodynamický princip. Způsoby realizace.
11. týden Způsoby rozdělení společných nákladů. Účinnost teplárny.
12. týden Exergetické hodnocení tepelných oběhů: Vysvětlení a definice pojmu exergie hmotového toku a exergie tepla. Základní rovnice exergetické bilance, exergetická ztráta a účinnost.
13. týden Příklady exergetického hodnocení parního a plynového oběhu elektrárny.
Literarture
J. Kadrnožka: Tepelné elektrárny a teplárny (SNTL, Praha, 1984).
R.W. Haywood: Analysis of Engineering Cycles. (Pergamon Press, 1991).
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 18.9.2019, 20:28 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)