Projektování a ekonomika energetických zařízení (2151081)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:06.12.2010
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:10Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní fáze investiční a projektové činnosti. Metodika projektování energetických výroben. Základní ekonomické principy (časová hodnota peněz, aktualizace, reprodukce, odepisování, výpočet toku hotovosti). Členění zisku a výrobních nákladů v energetice. Technicko-ekonomická efektivnost projekčních variant. Kriteria technicko-ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, návratnost) a jejich aplikace při hodnocení projektů. Výběr optimálního řešení, citlivostní a riziková analýza. Základní otázky projektování elektráren (lokalizace, optimální velikost výkonu). Optimalizace parametrů klasických a jaderných elektráren.. Metodika posuzování vlivu na živostí prostředí (EIA). Externality energetiky.
Vyučující
prof. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Zimní 2021/2022
prof. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Zimní 2020/2021
prof. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Zimní 2019/2020
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 22.9.2021, 23:16 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)