česky  čs
english  en
Termohydraulika jaderných reaktorů I. (2151105)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:07.02.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vývin tepla v reaktorech.Formy uvolněné energie, základní tepelné charakteristiky palivového elementu a aktivní zóny. Prostorové rozložení vývinu tepla a součinitele vyrovnání tepla v aktivní zóně. Vliv absorpčních elementů na prostorové rozložení vývinu tepla. Zbytkový vývin tepla po odstavení reaktoru. Chemická reakce povlaku s vodní parou jako zdroj tepla. Přenos tepla v reaktorech - rovnice vedení tepla, vedení tepla v palivových elementech a v povlaku, sdílení tepla v mezeře mezi palivem a povlakem, přestup tepla do chladiva při jednofázovém a dvoufázovém proudění. Jednofázové proudění (základní zákony, nucená a přirozená konvekce). Dvoufázové proudění (základní charakteristiky, krize varu 1. a 2. druhu, kritická hustota tepelného toku, blánový var). Rozložení teplot v palivovém kanále - stacionární přenos (energetická rovnice chladiva, teploty povlaku a paliva, nestacionární přenos obecně (rovnice nestacionárního vedení tepla - analytické řešení, přibližné řešení, numerické řešení). Nestacionární přenos tepla v palivovém kanále (teplotní. zpoždění palivového kanálu, numerické řešení).
Vyučující
Ing. Jan Štěpánek Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Jan Štěpánek Ph.D.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jan Štěpánek Ph.D.
Letní 2018/2019
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Heřmanský , Termo-mechanika jaderných reaktorů, Academia Praha, 1986
Todreas, Kazimi, Nuclear Systems I, Taylor and Francis, 1993
Podklady přednášejícího
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)