Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Projektování a ekonomika energetických zařízení (2151115)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:02.05.2011
Platí do: ??Rozsah:3+1
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Jsou probírány obecné principy projektční práce při investiční činnosti v energetice. Pozornost je zaměřena především na zvládnotí metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů a ekonomickou optimalizaci jejich technického řešení.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Zimní 2017/2018
doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Zimní 2016/2017
doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Zimní 2015/2016
Osnova
? Fáze investiční činnosti a zapojení projektanta
? Studie proveditelnosti. Poptávkové řízení
? Metodika posuzování vlivu na živostí prostředí (EIA)
? Metodika projektování energetických výroben
? Souborné řešení projektu a realizační dokumentace
? Základní ekonomické principy (časová hodnota peněz, aktualizace, odepisování, výpočet toku hotovosti)
? Členění zisku a výrobních nákladů v energetice
? Technicko-ekonomická efektivnost projekčních variant
? Kriteria technicko-ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, návratnost) a jejich aplikace při hodnocení projektů
? Výběr optimálního řešení, citlivostní a riziková analýza
? Základní otázky projektování energetických zdrojů (lokalizace, optimální velikost výkonu)
? Optimalizace parametrů klasických a jaderných elektráren
? Externality energetiky
Osnova cvičení
? Fáze investiční činnosti a zapojení projektanta
? Studie proveditelnosti. Poptávkové řízení
? Metodika posuzování vlivu na živostí prostředí (EIA)
? Metodika projektování energetických výroben
? Souborné řešení projektu a realizační dokumentace
? Základní ekonomické principy (časová hodnota peněz, aktualizace, odepisování, výpočet toku hotovosti)
? Členění zisku a výrobních nákladů v energetice
? Technicko-ekonomická efektivnost projekčních variant
? Kriteria technicko-ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, návratnost) a jejich aplikace při hodnocení projektů
? Výběr optimálního řešení, citlivostní a riziková analýza
? Základní otázky projektování energetických zdrojů (lokalizace, optimální velikost výkonu)
? Optimalizace parametrů klasických a jaderných elektráren
? Externality energetiky
Literatura
Ibler Z.: Energetika - technický průvodce. BEN, Praha 2002
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/8f6aed81/2018-03-07/09:54)