česky  čs
english  en
Decentralizované energetické zdroje (2151118)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:12.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Decentralizované zdroje energie představují významný prvek v úsilí o racionální využívání primárních zdrojů energie a současně i v naplňování snahy o významné zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v palivoenergetické bilanci státu. Poskytují možnost v konkrétních lokálních poměrech realizovat efektivní kombinaci veřejných energetických zdrojů a místních aplikací. Zároveň mají strategický význam pro snížení zranitelnosti místních sídelních a průmyslových útvarů oproti stavu, kdy jsou energetické komodity pro místní spotřebu (zejména elektřina, zemní plyn, teplo) dodávány pouze z centrálních velkých zdrojů.
Vyučující
Ing. Jakub Maščuch Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jakub Maščuch Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jakub Maščuch Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Decentralizovaná výroba elektřiny a tepla a její potenciál
Smart Grids
Technologie pro decentralizovanou výrobu elektřiny (spalovací (plynové) motory, spalovací (plynové) a parní turbíny, mikroturbíny, tzv. parní články, palivové články, fotovoltaické články, větrné motory, malé vodní turbíny)
Systémy ORC pro decentralizovanou energetiku ve vazbě na výzkum a vývoj UCEEB ČVUT
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, trigenerace v decentralizované energetice
Fungování trhu s energiemi
Náležitosti studie proveditelnosti
Diagramy trvání výkonu, dimenzování výkonu energetických zdrojů
Ekonomika a ekologické důsledky decentralizované výroby elektřiny a tepla

Osnova cvičení
Struktura ceny elektřiny, struktura ceny zemního plynu.
Sestavení kalkulace ceny tepla.
Orientace v nákupu energií.
Diagramy trvání výkonu.
Dimenzování výkonu zdrojů pro decentralizovanou energetiku.
Ekonomika energetiky. Použití ekonomických nástrojů pro hodnocení investice.
Tvorba studie proveditelnosti.
Návštěva UCEEB ČVUT v Praze - demonstrace technologií pro decentralizovanou energetiku.
Literatura
Dvorský, E., Hejtmánková, P. Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 80-7300-118-7.
Další dle pokynů vyučujících.
Požadavky
Aktivní účast na cvičení a na přednáškách.
Semestrální práce - studie proveditelnosti na vybraný problém z dec. energetiky.
Složení písemné a ústní zkoušky.
Klíčová slova
mikrokogenerace, trigenerace, decentralizovaná energetika, trh s energiemi, studie proveditelnosti (feasibility study)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)