česky  čs
english  en
Termodynamika pro energetiku (2151119)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:TEESchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti studenta v oboru termomechaniky se zřetelem na důležité aplikace v energetice.
Student se seznámí s metodami výpočtu termofyzikálních vlastnosti pracovních látek, charakteristikami fázových
přechodů a vybraných případů transportu tepla a hmoty. Tyto znalosti bude aplikovat na příkladu tepelného výpočtu
výměníku tepla nebo jiného energetického zařízení. Spíše než na encyklopedické znalosti bude důraz kladen na základní
porozumění dějům, práci s literaturou, zdroji informací na internetu a softwarovými nástroji.
• Rekapitulace zákonů termodynamiky, rozšíření na otevřený systém.
• Využití termodynamických vztahů pro výpočet termodynamických vlastností (např. entalpie, rychlost zvuku) na
základě stavových rovnic.
• Stavové rovnice reálných tekutin: viriální, kubické, multiparametrické (např. IAPWS-IF97), SAFT (základy).
• Transportní termofyzikální vlastnosti – tepelná vodivost, viskozita, difuzivita.
• Fázová rozhraní, povrchové napětí, smáčení.
• Metastabilní stavy a nerovnovážné fázové přechody v tekutinách (kondenzace, var, kavitace).
• Transport tepla a hmoty ve vybraných případech – např. nucená konvekce v kanálu, transport tepla při kondenzaci.
• Aplikace znalostí na tepelný výpočet části energetického zařízení.
Vyučující
Ing. Jan Hrubý CSc.
Zimní 2023/2024
Ing. Jan Hrubý CSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Jan Hrubý CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti studenta v oboru termomechaniky se zřetelem na důležité aplikace v energetice.
Student se seznámí s metodami výpočtu termofyzikálních vlastnosti pracovních látek, charakteristikami fázových
přechodů a vybraných případů transportu tepla a hmoty. Tyto znalosti bude aplikovat na příkladu tepelného výpočtu
výměníku tepla nebo jiného energetického zařízení. Spíše než na encyklopedické znalosti bude důraz kladen na základní
porozumění dějům, práci s literaturou, zdroji informací na internetu a softwarovými nástroji.
• Rekapitulace zákonů termodynamiky, rozšíření na otevřený systém.
• Využití termodynamických vztahů pro výpočet termodynamických vlastností (např. entalpie, rychlost zvuku) na
základě stavových rovnic.
• Stavové rovnice reálných tekutin: viriální, kubické, multiparametrické (např. IAPWS-IF97), SAFT (základy).
• Transportní termofyzikální vlastnosti – tepelná vodivost, viskozita, difuzivita.
• Fázová rozhraní, povrchové napětí, smáčení.
• Metastabilní stavy a nerovnovážné fázové přechody v tekutinách (kondenzace, var, kavitace).
• Transport tepla a hmoty ve vybraných případech – např. nucená konvekce v kanálu, transport tepla při kondenzaci.
• Aplikace znalostí na tepelný výpočet části energetického zařízení.
Literatura
Poling, B.E.; Prausnitz, J.M. The properties of gases and liquids. McGraw-Hill, 2001
Bird R. B., Stewart W. E., Lightfoot E. N.: Transport Phenomena. Wiley, New York 2002
IAPWS Releases and Guidelines, www.iapws.org
NIST webbook, http://webbook.nist.gov
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)