česky  čs
english  en
Zásobování teplem (2151121)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:ZTSchválen:16.06.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:ZKredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět poskytuje přehled o způsobech zajištění potřeby tepla pro bytovou a komunální sféru s důrazem na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Jsou probírany základní typy energetických zdrojů a možnosti jejich uplatnění. Pozornost je věnována též problematice návrhu a provozu tepelných soustav.
Vyučující
Ing. Martin Neužil Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Martin Neužil Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
1 Úvod do teplárenství
2 Zásobování teplem, celková spotřeba tepla, diagramy, ztráty
3 Výtopny, typy kotlů pro výtopny
4 Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín, teplárenský součinitel, spolehlivost tepláren
5 Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory
6 Zdroje s palivovými články a tepelnými čerpadly
7 Rozvod tepla, tepelné potrubní sítě, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě
8 Dimenzování průměru potrubí
9 Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodů tepla
10 Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení
11 Předávací stanice, způsoby připojení odběratelů tepla
12 Regulace provozu teplárenských soustav
13 Perspektivy kombinované výroby elektřiny a tepla
Osnova cvičení
Osnova cvičení koresponduje s osnovou přednášek, jak je uvedeno níže. Na cvičení jsou řešeny příklady vztahující se k jednotlivým kapitolám.

1 Úvod do teplárenství
2 Zásobování teplem, celková spotřeba tepla, diagramy, ztráty
3 Výtopny, typy kotlů pro výtopny
4 Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín, teplárenský součinitel, spolehlivost tepláren
5 Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory
6 Zdroje s palivovými články a tepelnými čerpadly
7 Rozvod tepla, tepelné potrubní sítě, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě
8 Dimenzování průměru potrubí
9 Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodů tepla
10 Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení
11 Předávací stanice, způsoby připojení odběratelů tepla
12 Regulace provozu teplárenských soustav
13 Perspektivy kombinované výroby elektřiny a tepla
Literatura
Kadrnožka J., Ochrana B.: Teplárenství. Akademiské nakladatelství CERM Brno 2001
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)