česky  čs
english  en
Jaderná paliva (2151122)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:31.05.2011
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět se zabývá typy paliv v jaderných reaktorech, fyzikálními procesy při vyhořívání paliva a také ekonomickou stránkou výroby jaderného paliva.
Teacher's
Ing. Jan Prehradný Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Jan Prehradný Ph.D.
Zimní 2018/2019
Structure
Sylabus předmětu:
1. Vlastnosti jaderných paliv – obecné tepelně fyzikální vlastnosti jaderných paliv, oxidy, nitridy, karbidy a kovová paliva.
2. Výroba palivových pelet. Principy radiačního poškození. Tepelné vlastnosti jaderných paliv.
3. Mechanické vlastnosti jaderných paliv. Hlavní rovnice mechanické analýzy, nevratné deformace – napuchání, tečení. Praskání paliva vlivem tepelných pnutí.
4. Štěpné trosky – vznik a vývoj v palivu. Vlastnosti štěpných trosek v oxidu uraničitém.
5. Napuchání paliva zapříčiněné vznikem štěpných trosek. Mechanismy uvolňování plynných produktů štěpení v palivu – atermální efekty, difuze, migrace bublin atd.
6. Empirické a mechanistické modely uvolňování plynných produktů štěpení.
7. Vlastnosti paliv pro vysoká vyhoření. Vlastnosti paliv během havárií s poruchou reaktivity a havárií se ztrátou chladiva.
8. Provozní parametry paliv při vyhořívání.
9. Vlastnosti pokrytí paliva – měření na horkých komorách CVŘ – 1. část.
10. Vlastnosti pokrytí paliva – měření na horkých komorách CVŘ – 2. část.
11. Vlastnosti pokrytí paliva – měření na horkých komorách CVŘ – 3. část.
12. Ekonomické porovnání paliva. Optimalizace procesu obohacování – 1. část.
13. Ekonomické porovnání paliva. Optimalizace procesu obohacování – 2. část.
Structure of tutorial
Literarture
Štamberg K.: Technologie jaderných paliv I, vydavatelství ČVUT, Praha 1994
Štamberg K.: Technologie jaderných paliv II, vydavatelství ČVUT, Praha 1998
Podklady přednášejícího
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/449e895d/2021-10-19/02:06)