česky  čs
english  en
Ionizující záření a radiační ochrana (2151124)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:IZROSchválen:02.02.2015
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:LKredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Druhy a zdroje ionizujícího záření - záření alfa, beta, gama, neutrony, uzavřené a otevřené zářiče, radioaktivní kontaminace, vnější a vnitřní ozáření. Zdroje záření v jaderném reaktoru - štěpné fragmenty, okamžité neutrony a gama, záření štěpných produktů, indukované záření. Detekce a měření radioaktivního záření - projevy radioaktivního záření a jejich využití k detekci, ionizace a excitace, jaderné reakce, základní typy detektorů a dozimetrů. Základní dozimetrické veličiny - aktivita, fluence částic, kerma, expozice, dávka a jejich příkony, vzájemné vztahy mezi dozimetrickými veličinami. Biologické účinky záření - časné, pozdní, somatické, genetické. Principy a veličiny radiační ochrany - ekvivalentní dávka, efektivní dávka, dávkový ekvivalent, úvazek efektivní dávky, kolektivní efektivní dávka, koncepce ALARA a její aplikace, stanovení radiační zátěže člověka, limity radiační ochrany. Dávkové ekvivalenty od přírodních zdrojů a od lidské činnosti - typické dávky v prostorech jaderných energetických zařízení a v jejich okolí, srovnání s ostatními dávkami. Dozimetrie na jaderném energetickém zřízení - osobní, technologická, používané detektory a dozimetry.
Vyučující
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2019/2020
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)