česky  čs
english  en
Zásobování teplem (2151125)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:ZTEApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět poskytuje přehled o způsobech zajištění potřeby energií pro průmyslové podniky a tepla pro bytovou a
komunální sféru. Jsou probírány základní typy energetických zdrojů a možnosti jejich uplatnění. Pozornost je věnována
též problematice rozvodu a užití tepla.• Úvod do průmyslové energetiky a teplárenství.
• Obecné principy oddělené a kombinované výroby elektřiny a tepla, jejich účinnost.
• Bilance potřeby energií, diagramy a jejich použití.
• Výtopny, typy kotlů pro výtopny.
• Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín,
• Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory.
• Zdroje s tepelnými čerpadly.
• Rozvod tepla, tepelné potrubní sít, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě.
• Dimenzování průměru potrubí.
• Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodu tepla, tepelné izolace.
• Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení
• Předávací stanice, způsoby připojení spotřebičů a odběratelů tepla na primární síť
• Regulace provozu energetických zdrojů a teplárenských soustav.
Teacher's
Ing. Martin Neužil Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Martin Neužil Ph.D.
Letní 2019/2020
Structure
• Úvod do průmyslové energetiky a teplárenství.
• Obecné principy oddělené a kombinované výroby elektřiny a tepla, jejich účinnost.
• Bilance potřeby energií, diagramy a jejich použití.
• Výtopny, typy kotlů pro výtopny.
• Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín,
• Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory.
• Zdroje s tepelnými čerpadly.
• Rozvod tepla, tepelné potrubní sít, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě.
• Dimenzování průměru potrubí.
• Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodu tepla, tepelné izolace.
• Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení
• Předávací stanice, způsoby připojení spotřebičů a odběratelů tepla na primární síť
• Regulace provozu energetických zdrojů a teplárenských soustav.
Structure of tutorial
Literarture
Searth R.W.: Process heat transfer: Principles, Application and Rules of Thumb. Elsevier Amsterdam, 2007
Shah R., Sekulič D.: Fundamentals of heat exchanger design. Wiley Hoboken, 2003
Moss K.: Heat and mass transfer in buildings. Taylor and Francis London, 2007
Wood J.: Local Energy: Distributed generation of heat and power. The Institution of Engineering and Technology, 2008
Obara S.: Distributed Energy Systems. Nova Science Publishers, Incorporated, 2009
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)