česky  čs
english  en
Jaderná bezpečnost (2151126)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:4P+0C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Zajištění jaderné bezpečnosti - definice, formulace úlohy, koncepce hloubkové ochrany, základní projektová havárie a její vývoj u nás i ve světě. Inherentní, pasivní a aktivní zajištění bezpečnosti. Prevence havárií včetně preventivního odstavení reaktoru - havarijní neutronové a technologické signály a jejich členění, hlavní nástroje prevence havárií, lidský činitel. Ochrana aktivní zóny při havárii - inherentní bezpečnostní charakteristiky, zajištění elektrického napájení, zajištění chlazení aktivní zóny, zajištění napájení parního generátoru vodou. Ochrana životního prostředí - hermetické kobky, hermetická budova reaktoru, systémy s potlačením tlaku, plnotlaké systémy, ostatní technologické systémy hermetických prostorů. Celková dispoziční koncepce jaderné výrobny páry. Analýza poměrů při základní projektové havárii. Pravděpodobnostní hodnocení rizika havárie jaderných energetických zařízení - Metoda stromu poruch a událostí, hlavní výsledky dosud provedených studií. Srovnání rizika jaderných energetických zařízení s jinými společenskými riziky. Hlavní poznatky z dosavadních havárií (TMI-2, Černobyl).
Vyučující
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Zajištění jaderné bezpečnosti - definice, formulace úlohy, koncepce hloubkové ochrany, základní projektová havárie a její vývoj u nás i ve světě. Inherentní, pasivní a aktivní zajištění bezpečnosti. Prevence havárií včetně preventivního odstavení reaktoru - havarijní neutronové a technologické signály a jejich členění, hlavní nástroje prevence havárií, lidský činitel. Ochrana aktivní zóny při havárii - inherentní bezpečnostní charakteristiky, zajištění elektrického napájení, zajištění chlazení aktivní zóny, zajištění napájení parního generátoru vodou. Ochrana životního prostředí - hermetické kobky, hermetická budova reaktoru, systémy s potlačením tlaku, plnotlaké systémy, ostatní technologické systémy hermetických prostorů. Celková dispoziční koncepce jaderné výrobny páry. Analýza poměrů při základní projektové havárii. Pravděpodobnostní hodnocení rizika havárie jaderných energetických zařízení - Metoda stromu poruch a událostí, hlavní výsledky dosud provedených studií. Srovnání rizika jaderných energetických zařízení s jinými společenskými riziky. Hlavní poznatky z dosavadních havárií (TMI-2, Černobyl).
Literatura
Podklady přednášejícího
Kolektiv SUJB - vyhlášky a atomový zákon
Kolektiv SUJB - bezpečnostní návod k jaderné bezpečnosti jaderných zařízení
Kolektiv SUJB - Bezpečnosti jaderných zařízení, díl 6. - bezpečnost a provoz
Doporučení a metodické vyhlášky IAEA
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)